Podnikání

„Být sám svým šéfem dokonale odpovídá tvé povaze a záměrům.
 Když budeš pracovat pro sebe, máš lepší možnost řídit se svou intuicí a Božím vedením.
Jsme týmem tvých spolupracovníků, kteří ti budou vždy stát věrné po boku. aby ti zajistili úspěch na všech úrovních."

Tato karta vám potvrzuje, že se výborně hodíte pro samostatnou výdělečnou činnost. Máte nápady, nechybí vám průbojnost, nadšení ani disciplína, což jsou nezbytně důležité předpoklady pro podnikání. Možná jste však dosud váhali kvůli svým pochybnostem. Andělé vás ale prostřednictvím této karty ujišťují, že máte všechno, čeho je k úspěšnému podnikání zapotřebí. Povedou vás a budou vám oporou, a vytrváte-li, váš úspěch je zaručen.

Další významy: Vaše nápady ohledně podnikání jsou smysluplné • Zvolněte své tempo v nynějším zaměstnání a začněte pracovat na přípravě svého podniku • Učiňte ve věci vlastního podnikání kroky, které vám byly naznačeny • Do svého odhodlání podnikatelsky uspět dejte všechno.

« Odpoutej se a odevzdej!Požádej o pomoc »