Andělské léčení

Archanděl Rafael: „Odevzdejte nám andělům svá trápení a své obavy a dovolte nám převzít vaše starosti.“
Doplňující vzkaz: „Žádali jste nás anděly o pomoc se situací, v níž jste se ocitli? Můžeme vám pomoci jedině tehdy když nám k tomu dáte své svolení. Teď zavřete oči a proveďte hluboký očistný nádech. Pak v duchu zavolejte na pomoc své strážné anděly a archanděly. Nenaznačujte, jak byste si pomoc představovali, pouze nám řekněte, s jakou situací chcete pomoci. Nejdůležitější je přijímat pomoc tak, jak k vám přichází. Může přijít ve formě předtuchy, intuitivní myšlenky nebo přímého zásahu. Pokud obdržíte jakoukoli opakující se radu, je důležité řídit se jí.“
Jak pracovat s archandělem Rafaelem:
Požádejte Rafaela, aby vše, co potřebuje uzdravit, obklopil svou smaragdově zelenou aurou. Kameny spojené s Rafaelovou léčivou energií jsou smaragdy a malachit.

Bilancování »