Karmické rozbory - numerologie

Zabývám se karmickou numerologií a zátěží z minulých životů. Karma je zákon příčiny a následku. To, co jsme kdy ve své minulosti vytvořili, to dobré i to špatné, se nám vrací ve větší míře zpět. Karmu dědíme i po svých rodičích a předcích v malé, velké a nejtěžší formě. Každý ji v datu narození dostaneme, abychom si ji částečně nebo zcela mohli vyčistit hlubším pochopením, odpuštěním a následným probuzením. Ten karmický úkol, který nedokážeme v tomto životě zpracovat, předáváme dál svým potomkům. Najděte pomocí karmického rozboru svou ztracenou rovnováhu, ukáži vám pomocí energie čísel váš karmický úkol, cestu, přednosti i povahu, abyste jej pochopili a mohli pomocí lásky na sobě pracovat.


Kdybychom byly zcela bez poskvrny a neměli karmické dluhy k dokončení, pochopení a řešení, tak bychom se nemuseli znovu rodit a inkarnovat na tento svět. Pokud Karmu nezdědíme po rodičích, dostaneme ji v partnerovi, dětech, kamarádech, v rozborech je krásně vidět a snadno pochopitelné, co a jaký karmický dluh si s kým řešíme. Podle karmických čísel v datu narození budete řešit problémy v životě s lehkostí. Vše je se vším propojené.


Karmické číslo malé Karmy je číslo 7, velké Karmy číslo 4 a 8 a nejtěžší Karmy je číslo 29, 11 a 2 ve dni, měsíci, roku narození či životního čísla.

Z data narození se dá vyčíst nejen jaký člověk je, jeho dětství, jeho povaha, vlivy výchovy rodičů, ale i jaký bude jeho život, kam směřuje, jaký bude jeho partnerský život, zda partneři spolu budou spokojení, co od druhého můžete očekávat a také kdy nastanou problémy.


Potíže ve zdraví a dispozice k různým chorobám, které máte již vtištěné do data narození. Problémy v zaměstnání, zda určité zaměstnání je pro vás vhodné, finanční záležitosti. Poradím vám jaké jsou vaše děti a k čemu mohou mít vlohy a dispozice, povahové rysy. Dispozice k různým nehodám.

Karmickou numerologii - rozbor  dat vypracuji přes email. Po předběžné domluvě a uhrazení částky. Následné konzultace či doplnění toho, čemu byste nerozuměli je možná přes e mail: hanka-andicli@seznam.cz, nebo přes telefon 603 971 733, kde poté společně můžeme rozebrat další situace, které vás trápí a při rozboru vyplují na povrch.


Cena rozboru rodinné Karmy 5-10 stran A4 textu, předem na číslo účt
215664760/0600 - do 10 dat - 1 000,- / 40,- eur. 

Nad 10 dat - 1 200, - / 50 eur. 
Nad 15 dat - 1 500,- / 60 eur.  
Následné doplňování dat 300,- / 12,- eur.


Rozbor dat kolegů, kamarádů, či vztahů, která nesouvisí s rodinou přiložená k rozboru + 300,- / 12,- eur. k rozboru. Do kolonky pro příjemce pište prosím vždy své celé jméno, děkuji. Tento rozbor nelze "upřednostnit".


Duchovní pohotovost:
 Rozbor dvou či tří dat do dvou dnů - 500, - / 20,- eur. Prosím uveďte do okénka předmět v mailu "upřednostnění", děkuji.


Potřebuji k výpočtu a určení Karmy všechny úplné data narození a celá jména všech zúčastněných osob, své a hlavně rodičů či prarodičů, sourozenců, manželů/lek, partnerů, dětí, data sňatků, rozvodů, případně úmrtí. Pokud už někdo nežije, prosím připište do závorky, pokud jsou děti adoptované, nebo mají rozdílné otce rovněž.


Prosím neposílejte mi data ve vypracovaných rodokmenech či tabulkách, zdržuje mě velké množství dat v přepisování do rozboru, která kopíruji. Napište mi je prosím v emailu pod sebe, děkuji za vaší vstřícnost a pochopení. 


Nejprve musím všechna data rozebrat zvlášť a pak popíši kde máte s kým jaký karmický vztah. Prosím před odesláním si data zkontrolujte, aby nedošlo k chybným výpočtům, děkuji. Pokud budu potřebovat další data, napíši si o ně.


Nečekejte slova lásky a povzbuzení, je to práce s karmickými dluhy z minulých životů, to co jsme si nevyřešili, nepochopili, si přinášíme do životů současných a je potřeba pochopit proč tu jsme a jaký máme cíl a poslání. Vždy musíte začínat u sebe samých pro jakoukoliv změnu ve vašem životě i okolí a převzít svůj život a zodpovědnost za něj do svých rukou.


Přiložte také případně vaše otázky na co se více zaměřit a problémy které řešíte, co konkrétně vás z data zajímá. Pište na email hanka-andilci@seznam.cz či volejte na tel. číslo 603 971 733, pokud telefon nezvedám, pracuji s klientem, zavolejte prosím později, děkuji.

Následná konzultace po skype: hanka-andilci, či telefonu možná.


Prosím pište všechna data svých sourozenců, přítelů, přítelkyň, milenců atp. rovnou. Následným neustálým doplňováním dat u některých klientů ochuzujete mě i další klienty o čas. Děkuji za pochopení. U dat lidí, které nesouvisí s rodinným rozborem bude následný příplatek 300,- / 12,- eur - viz. výše.

Budu se na vás těšit, láskou Hanka