Jste mocným poslem světla

Je pro vás bezpečné mít moc. Vaše duchovní síla přináší velké požehnání skrze oddanou službu Bohu.

Tato karta k vám přichází, protože vám andělé chtějí pomoci, abyste měli ze své duchovní síly dobrý pocit .Jste mimořádně mocní, protože jste /jako všichni ostatní/ byli vytvořeni k obrazu svého mocného Stvořitele. Když se rozhodnete poskytnout léčení nebo výklad, bude vámi proudit Boží síla.

Jste v bezpečí, když tuto moc cítíte a pracujete s ní, protože to není osobní moc živící vaše ego. Pokud ji zamýšlíte použít ve jménu lásky, pak zažíváte harmonii ve všech svých činnostech. Čím volněji se cítíte se svou duchovní mocí, tím soustavněji a plynuleji skrze vás proudí.

JAK POSTUPOVAT

Napětí vašich žaludečních svalů znamená, že procházíte mocenským bojem: buď cítíte, že se vás někdo snaží ovládat, nebo jste zmateni, protože nevíte, jak s vlastní mocí nakládat. Jakmile si takového pocitu napětí povšimnete, řekněte: „Archanděli Michaeli, pomoz mi prosím ujmout se s milostí a vděkem mé božské moci." Všímejte si, jak se po vyřčení této invokace začínají svaly žaludku uvolňovat a situace začíná směřovat k pozitivnímu závěru pro všechny zúčastněné.

« Jste hluboce jasnozřiví Karmické dvojče »