Jasnoslyšení

Archanděl Zadkiel: „Všímejte si láskyplných rad, které uslyšíte ve své mysli nebo od jiných lidí“

Doplňující vzkaz: „Velmi jasně slyšíte skutečné Boží vedení. Přichází ve formě opakujících se vzkazů, které vás vybízejí, abyste zlepšili situaci svou nebo ostatních. Pečlivě vnímejte všechno, co uslyšíte ve své mysli i svýma ušima. Božské instrukce přicházejí opakovaně, jsou láskyplné a věcné. Zavolejte mě na pomoc, jestliže potřebujete vysvětlit cokoli z toho, co uslyšíte. “

Jak pracovat s archandělem Zadkielem:
Zadkielova aura má tmavou, indigově modrou barvu. Zadkielovu blízkost můžete lépe cítit, budete-li nosit lazurit. Přidržte si tento kámen kousek nad obočím, abyste probudili své ušní čakry a jasně slyšeli hlas Nebes.

« Jasnocítění Jasnovědění »