Inspirace

Gabriel - Božský posel

Zhluboka se nadechněte a představte si svůj dech jako nádherné modré světlo, které vás zcela naplňuje. Gabriel bude vaším průvodcem, napojíte se na proudění vesmíru, na božský dech. V tomto proudu z vás Gabriel sejme všechno napětí a učiní konec všemu, co vám zabraňovalo vyjít vstříc lásce a životnímu štěstí. Inspirace znamená naslouchat božskému. Na několik okamžiků přijměte Gabrielův dech za svůj, zcela se uvolněte a kreativní myšlenky vplynou bez zábran do vašeho vědomí. Zklidněte se, aby vámi mohl proud proniknout. Přílišná snaha nepomůže, jen vzbudí odpor. Odříkejte třikrát Ra Amen, aby zůstalo řečiště andělské inspirace průchodné a aby vás zlaté světlo aury ochránilo ve všech životních situacích. Ochráníte tak zranitelnou pravdu své skvělé duše.

« MilosrdenstvíOdvaha »