Hojnost

Uriel - Nebeský společník

Proudí vámi nevyčerpatelné životodárné síly, stejné jako ve stromu života, proto jste si vybrali kartu Urielovy věštby hojnosti. Jádrem veškeré hojnosti je Zdroj. Když zcela uvěříte v proudění nebeského nektaru, štědrost milosti boží bude následovat. Posilte základ své víry a uvědomte si, čeho všeho nádherného jste dosáhli. Naplňte svůj život vděčností za hojnost, které se vám dostává, a odříkejte: Hojnost mého ducha je nevyčerpatelná, mám nezměrné bohatství a mé jmění narůstá každým dnem. 

« PoklidSvoboda »