Heptagram - hvězda lásky


Symbolika - symbolizuje jednotu sedmi světů a je považován za hvězdu lásky. Protože je složen z nebeské trojky a pozemské čtyřky. Je to také symbol člověka jako celku - /pozemská hlava a božská duše/. Význam Symbolu - Chrání před skrytým nebezpečím, harmonizuje lásku a přátelství, zvyšuje působení krásy a charisma.

Podobnou symboliku můžeme najít i v GEOMANTII, jež spadá do disciplíny esoterické, která se zabývá tajemnými místy a zkoumá různé aspekty různých lokalit. Ve slově GEOMAITIE slyšíme dvě slova: geo /déú – země a mantie – věštění, tedy v podstatě „věštění ze země“. Jde o umění velice staré, které zná v nejrůznějších podobách spousta národů světa. Západoafričtí černoši ho nazývají „MEDŽI“, u starých Čínanů se tato technika jmenovala „FENG-ŠUI“. Ale nejen v Asii, nýbrž i v Evropě má nauka o místech zemské síly prastarou tradici.

GEOMANTIE je nauka, která zkoumá krajinu a pomocí specifických znaků lokalizuje místa, která odpovídají určitým okultním silám a mohou být vhodná právě pro výstavbu chrámů a svatyň. Tak jak tomu bylo např. u znalostí starých Egypťanů, jež znali nejen řecké písmeno /π = 3,14 - pí/, ale i /φ =  1,57- fí/.  Ale nejen staří Egypťané měli znalosti spojené s vesmírem i zemí, neboť při hlubším zkoumání zjistíte, že mnoho velmi významných staveb, které překonaly veškeré živelné katastrofy vč. zemětřesení, sopečných výbuchů, záplav apod. byly postaveny napříč mnoha kontinenty právě na rovníku!!! Přesto, že mnoho odborníků tvrdí, že se jedná o náhodu, nevěřte tomu! Vše má svůj smysl i význam a mnoho starobylých kultur tyto znalosti skutečně měli. Velice dobře jsou tyto závěry patrné na zpracovaném DVD dokumentu, „TAJEMSTVÍ PYRAMID“, které vřele doporučuji všem sehnat.

Podle Nigela Pennicka souvisí postavení člověka v kosmu, jak v čase, tak v prostoru, z velké části se strukturou našeho těla: Každé lidské vyjádření a výtvor s touto strukturou souvisí. Čtyřnásobné dělení světa a další druhotné rozdělení na osm směrů, známých jako hlavní a vedlejší světové strany, je přímo odvozeno od stavby lidského těla a souvisí s jeho fyzickou strukturou a procesy planety, na níž se vyvíjíme a žijeme. Ve středu tohoto čtyřnásobného dělení je individuální osa, zdroj, pramen a počátek, pupek, pozůstatek bodu, z něhož se každý z nás vyvinul, jako embryo uvnitř těla své matky.

V geomantické teorii jsou tyto zemské „pupky“ nazývány řeckým slovem „OMFALOS“. Jedná se o místa, jimiž prochází zemská osa, spojující náš svět se světy vyššími, ale i s těmi nižšími. Silová místa nabitá zvláštní energií pak na sebe v historii přitahovali události, které můžeme bez ostychu nazvat dějinnými. Stali se tak dějišti slávy, ale i utrpení. Dalším z velmi významných osobností zabývající se touto tajemnou mystikou je i Stefan Brönnle, který ve své knize „SÍLA MÍSTA“ rozeznává různé typy posvátných míst, na nichž se projevují účinky duchovní roviny. Jeden z nich se nazývá „GENIUS TEMPORI“ – neboli DUCH ČASU.
Zjednodušeně řečeno se jedná o jakýsi duchovní náboj, který v sobě nese energie, jež může být využita kladně, nebo záporně. Každá doba má svou specifickou charakteristiku a my jsme se ji naučili rozlišovat podle vnějších projevů. Takovými projevy mohou být právě již zde zmiňované umělecké slohy. Mluvíme proto např. o době gotiky, baroka či secese. Jde však pouze o výsledek působení genia tempori.

Dalším nesporným významem byly ovšem i skryté odkazy na těchto stavbách budoucím generacím, jež měly být objeveny a správně pochopeny ..., až přijde ten správný čas a lidé se začnou probouzet z mnohaletého klamu. Tento sebeklam jsme přijali do svého života všichni, ovšem nikde není psáno, že v něm musíme zůstat po celý zbytek života. Mnoho lidí začalo ovlivňovat vesmírné působení vodnáře, počínaje koncem roku 2012, kdy si začali uvědomovat hlubší souvislosti našeho bytí. Tímto působením vesmírné energie se stále více lidí začíná zajímat i o přírodní a duchovní síly, která před námi byly po léta utajovány a střeženy jako něco, co nesmíme vědět. Proč? Protože by s námi pak nemohlo být manipulováno, přestali bychom sloužit systému, začali bychom být vědomí, plni poznání, namísto slepoty a nevědomosti, která je v nás neustále utužována okolními vlivy systému! Vše, co jsme se až dosud učili a poznávali, nám nepomáhá, ani neslouží. Vše je totiž úplně jinak ...

S láskou a úctou na cestě poznání přeje Radovan a jeho tým ŠR.

« Rozdílné úhly vnímání