Fortuna

Znamení: Lev/Střelec - Slunce/Jupiter

Shrnutí tématu: štěstí, duchovní hloubka, tolerance, sahání po hvězdách, vyhledávání obdivu, optimismus, vnitřní léčitel, důvěra.

Popis karty: Starší muž stojí na poli cti a koupe se v záplavě duchovních hvězdiček, které se na něj sypou z nebeského rohu hojnosti. Podobně jako je Zem a půda kolem něj oplodněna a plodná, je muž obdarován duchovně. Odehrává se tady skutečně něco obohacujícího, oplodňujícího. Postava má zavřené oči, ne však kontemplativním či meditativním způsobem /jako např. na kartě Ústup/, ale zamyšleně - v přijímáni. Děje se v ní něco na duchovní úrovni.

Karta hovoří o procesu s duchovní hloubkou a šířkou, který připravil vnitřní léčitel a rozšířila duše. Začíná tady růst důvěra. Důvěra, že svět takový, jaký je, je tím nejlepším ze všech možných světů. Důvěra a učení se důvěřovat jsou hlavním tématem této karty. Žít znamená „jít dál", žít znamená „hledat". Opakem života je „nehybnost", „nečinnost", „lpění", „ustrnutí". Důvěřuj všemu, co se odehrává v tvém životě. Věnuj pro změnu víc pozornosti duchovně - duševním silám než materiální oblasti svého bytí. Bohatství a sláva světa pominou rychle, ale co duchovně zaseješ a sklidíš na polích své duše, zůstane zachováno navěky.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Hluboko ve svém nitru trpíš vážným nedostatkem důvěry. Ztratil jsi svůj optimismus a už nedůvěřuješ svému úsudku. Máš pocit odloučení od kosmického rohu hojnosti. Je to, jako by se hvězdné nebe uzavřelo a k tobě dolů nechtěla padnout ani jediná hvězdička. Tvoje Ego už nedbá na vždy přítomný hlas vnitřního léčitele. Most k víře byl zničen. Jedním z následků tohoto procesu by mohla být megalomanie a velikášství.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Jediné, co potřebuješ na tomto úseku své cesty, je důvěra, že jsi „příjemce" a že tě provází všechno „dobré" shora, z nebe. Nebesa jsou tvým nejlepším lékem a terapeutem. Jeho pomocí se obohatí tvé zkušenosti a rozšíříš si své dosavadní hranice.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Vynaložené úsilí se vždy vyplácí. Fortunin roh hojnosti na tebe opět sype svůj obsah. A obsah tvého nitra se také vrací k tobě, můžeš prožívat znovu to, co nazýváme „štěstím". Pozorně hlídáš zachovávání hranic, aby tvoje Ego nemohlo překročit hranice velikášství.

« MágBřemeno »