Éterické tělo

Lidské energetické pole je projevem univerzální energie, který se blízce dotýká lidského života. Lze ho popsat jako zářící tělo, které prostupuje a obklopuje tělo fyzické, a vydává se vlastní charakteristické záření. Obvykle se nazývá „aura“. Aura je část univerzálního energetického pole, přidružená k určitému objektu. Lidská aura neboli lidské energetické pole je ta část univerzálního energetického pole, která náleží k lidskému tělu.Badatelé vytvořili na základě pozorování teoretický model, který rozděluje auru do sedmi vrstev. Někdy se tyto vrstvy nazývají těly. Následují jedna za druhou a navzájem se obklopují a pronikají. Každé následující tělo je tvořeno jemnějšími substancemi a vyššími vibracemi než tělo, které obklopuje a kterým zároveň proniká.

Éterické tělo – 1. vrstva
Je tvořeno drobnými energetickými liniemi, třpytivou sítí energetických paprsků – vypadá to podobně jako linky na televizní obrazovce. Má stejnou strukturu jako fyzické tělo, včetně všech anatomických částí a orgánů. Éterické tělo se skládá  z energetických matric, na kterých je fyzická hmota tkání ukotvena a které určují tvar těla. Fyzikální tkáně jako takové existují pouze díky životnímu poli, to znamená, že prvotní je životní pole, ne fyzické tělo. Tato síti podobná struktura éterického těla je v neustálém pohybu. Jasnovidec vidí, jak se jiskřičky namodralého světla pohybují podél energetických linek skrz fyzické tělo, které má určitou hustotu. Éterické tělo se rozšiřuje nad tělo fyzické  na vzdálenost 0,8 – 5 cm, pulzujíc rychlostí 15-20 cyklů za minutu. Barva éterického těla se pohybuje od světle modré k šedé. Čakry vypadají jako víry utkané ze světelné sítě, stejně jako celé éterické tělo. Můžeme také pozorovat všechny orgány fyzického těla utvořené z kmitajícího modrého světla.

Emocionální tělo – 2. vrstva 
Druhé africké tělo, které následuje po éterickém těle, se nazývá emocionální tělo a obecně je sdruženo s pocity. Přibližně sleduje obrys fyzického těla, ale není jeho kopií. Jeho struktura je mnohem více fluidní (podobná tekutině) než u éterického těla. Spíše to vypadá jako barevné mraky jemné tekuté substance v nepřetržitém pohybu. Rozšiřuje se do vzdálenosti 2,5 – 7,5 cm od těla a proniká hustšími těly, která obklopuje. Barvy jsou ve škále od křišťálově jasného zabarvení po tmavý neurčitý odstín v závislosti na pocitech a energiích, které je vytvářejí. Jednoznačné a vysoce energetické pocity jako je láska, vzrušení, radost nebo vztek jsou světlé a jasné. Pocity, které jsou zmatené, jsou tmavé, nejasné. Když se tyto pocity zaktivizují – nabijí energií – pomocí psychoterapie atp., barvám se vrátí jejich původní tón a rozjasní se. Tělo může obsahovat barvy celého spektra duhy. Obecně se zdá, že tělo je tvořeno barevnými skvrnami, pohybujícími se uvnitř matrice éterického pole, které se rozšiřují trochu nad něj.

Mentální tělo – 3. vrstva 
Třetí africké tělo je tělo mentální, které expanduje nad tělo emocionální, je tvořeno ještě jemnější substancí a patří k němu vše, co je spojeno s myšlením a mentálními procesy. Obvykle vypadá jako žluté světlo, zářící kolem hlavy a ramen a rozšiřující se kolem celého těla, které se zvětšuje a zjasňuje při koncentraci na mentální procesy. Od těla je vzdáleno 7,5 - 20 cm. Mentální tělo je rovněž strukturované-obsahuje strukturu našich myšlenek, a uvnitř pole můžeme vidět myšlenkové formy, které vypadají jako skvrny mající různé tvary a různou jasnost. Tyto myšlenkové formy mají na sobě navrstvené přídavné barvy, které ve skutečnosti vyzařují z emocionální úrovně. Barva reprezentuje osobní emoce související s myšlenkovou formou. Čím jasnější a přesněji formulovaná je myšlenka, tím jasnější a lépe tvarovaná je myšlenková forma, která k ní patří. Tyto myšlenkové formy se zvětšují při zaměření na myšlenky, které představují. Často opakované myšlenky se stávají „dobře organizovanou silou“ mající nad našimi životy velkou moc.

Astrální úroveň – 4. vrstva
Čtvrtá vrstva neboli astrální úroveň je přiřazena k srdeční čakře a je tavícím kotlíkem transformace, přes který musí projít všechny energie, přecházející z jednoho světa do druhého.to znamená, že spirituální energie /energie 5.-7. vrstvy/ musí projít ohněm srdce, aby se transformovala na nižší fyzickou energii /energie 1.-3.vrstvy/ a nižší fyzické energie musí projít stejnou cestou při transformaci ve vyšší spirituální energii.Čtvrtá vrstva je spojena s láskou, vstupní branou do jiných stavů reality /nad realitou fyzickou/ astrální tělo je amorfní a je složeno z obláčků ještě krásnějších barev než emocionální tělo. Paleta barev je stejná, ale všechny jsou prozářeny růžovým světlem lásky. Rozšiřuje se do vzdálenosti 30-45 cm od těla. I čakry mají stejné duhové spektrum s růžovou září. Nejkrásnější je srdeční čakra milujícího člověka. Když se lidé zamilují, mezi jejich srdci se klenou krásné oblouky růžového světla, a růžová barva se připojuje i ke zlatým pulsacím.velká část vztahů mezi lidmi a vzájemných vazeb probíhá na astrální úrovni. Vídám velké barevné skvrny různých forem, jak se prudce ženou místností od člověka k člověku. Něco z toho je příjemné a něco nepříjemné – a vy jasně cítíte ten rozdíl.

Tělo éterických předloh - 5. vrstva 
Toto tělo obsahuje otisky, předlohy všech forem, které existují ve fyzickém plánu – dalo by se to přirovnat k negativu fotografie. Tvoří předlohovou formu pro éterickou vrstvu, která je předlohou pro fyzické tělo. Vrstva éterických předloh se nachází ve vzdálenosti 30 až 45 cm do 60 cm od těla. Když při onemocnění dochází k poškození éterické vrstvy, práce ve vrstvě éterických předloh na prvotních vzorech podpoří její léčení. Je to úroveň, na které se zvuk zhmotňuje. Vrstva se může jevit jako jasné průhledné čáry na kobaltově modrém pozadí, jenže v jiné dimenzi – jako kdyby všechno bylo vyplněno pozadím a pouze ponechaný prázdný prostor tvořil formu. Tato forma afrického pole se rozprostírá ve vzdálenosti asi 75 cm od těla, má úzký oválný tvar a je v ní obsažena celková struktura pole včetně čaker, tělesných orgánů a tělových forem /končetiny atp./ - vše v negativní formě. Všechny tyto struktury vypadají jak vytvořené z průhledných čar na tmavě modrém podkladu, který tvoří pevný prostor.

Nebeská vrstva – 6. tělo 
Šestá úroveň je emocionální úrovní spirituálního plánu a nazývá se nebeské /celestiální/ tělo. Rozprostírá se ve vzdálenosti 60-82 cm od povrchu těla. Je to úroveň, která nám umožňuje prožívat duchovní extázi, dosaženou pomocí meditace nebo jiných forem transformační práce. Když se dostaneme do místa „bytí“, kde si uvědomujeme celé své spojení s celým vesmírem, vidíme světlo a lásku ve všem, co existuje. Když jsme ponořeni do světla a cítíme, že my jsme světlem a světlo je námi a cítíme jednotu s Bohem, pak se naše vědomí pozvedlo k šesté úrovni aury. Po otevření srdeční čakry i čakry celestiální, když dojde k jejich vzájemnému spojení, cítíme plynutí bezpodmínečné lásky. Lásku k lidem, lásku ke svým bližním přetaví,e při spirituální extázi ve spirituální lásku, která se klene nad fyzickou realitou ve všech existujících sférách. Nebeské tělo je možné vnímat jako zlatostříbrnou zář a opalizuje jako perleť. Forma nebeského těla je méně ohraničená, než je tomu na úrovni éterických předloh, zdá se, jako by bylo složeno ze světla vyzařujícího z těla jako záře kolem svíčky. V této záři jsou obsaženy jasnější, silnější paprsky světla.

Kauzální tělo – 7. tělo 
Sedmá úroveň kauzální tělo nebo také úroveň éterické předlohy je mentální úrovní spirituálního plánu. Rozkládá se ve vzdálenosti 75-90 cm do 105 cm od těla. Když pozvedneme vědomí na tuto úroveň, poznáváme, jak jsme za jedno s Tvůrcem. Vnější forma kauzálního těla má tvar vajíčka a obsahuje všechna africká těla sdružená s inkarnací, kterou jednotlivec právě prochází. Toto tělo je také vysoce strukturovanou předlohou a zdá se, že je složeno z drobných, velmi odolných vláken zlatostříbrného světla, která udržují pohromadě celou auru. Obsahuje zlatou mřížkovou strukturu fyzického těla a všech čaker. Když se naladíme na frekvenční úroveň sedmé vrstvy, vnímáme nádherné třpytící se světlo, pulzující tak rychle, že to vypadá jako tisíce zlatých nitek. Kauzální tělo ve tvaru zlatého vajíčka vyzařuje do vzdálenosti od 90 do 105 cm od pokožky pozorované osoby /u každého je to jiné/, užší konec je pod chodidly a širší konec nad hlavou. Vzdálenost vyzařování může být dokonce ještě větší, pokud se jedná o osobu, která má hodně energie. Vnější obal je jako vaječná skořápka o tloušťce 0,8-1,2 cm. Tato část sedmé vrstvy je velmi silná a houževnatá, odolná vůči vnějším vlivům a chrání pole jako vaječná skořápka chrání kuřátko. Všechny čakry a tělesné formy se zdají být utkány ze zlatého světla.  Součástí éterické předlohy je také hlavní proud síly vyživující tělo, který se pohybuje nahoru a dolů podél páteře. Tento zlatý silový proud spojuje v sobě energie, které procházejí čarami. Hlavní vertikální proud indukuje další proudy, vystupující z něj v pravých úhlech ve formě svazků zlatých paprsků, rozšiřujících se přímo ven z těla. Tyto energie zase indukují další proudy, které cirkulují okolo pole, takže celé africké pole se všemi jeho nižšími úrovněmi je obklopeno touto sítí a drženo v ní jako v koši. Tato síť představuje sílu zlatého světla, Božskou mysl, která drží celé pole pohromadě v celistvosti a integritě. V úrovni éterické předlohy jsou uloženy také pásy minulých životů – barevné pruhy světla, které obtáčejí auru kolem dokola a lze je nalézt kdekoli na povrchu obalu – skořápky. Pás umístěný v oblasti hlavy a krku, obsahuje obvykle ten minulý život, na jehož objasnění pracujeme v současném životě. Tato vrstva uzavírá úroveň spirituálního plánu. Obsahuje životní plán a je poslední vrstvou, která přímo souvisí se současnou inkarnací. Nad touto úrovní je kosmický plán, který přesahuje naše zkušenosti, vzhledem k tomu, že náš pohled je omezen pouze na jednu inkarnaci.

Z knihy Ruce světla od Barbary Ann Brennan


Aura podrobněji

Chtěli bychom vám přiblížit a ozřejmit v dnešní době tolik diskutovný jev, který je obecně znám pod názvem aura člověka.

Jistě jste se nejednou zamýšleli nad tím, proč se v některém prostředí či společnosti cítíte dobře, proč je vám někdo více či méně sympatický. Stává se vám, že vstoupíte do místnosti, ve které jsou i vaši velmi dobří známí a vy přesto cítíte nepříjemný pocit, či napjatou atmosféru? Stejně tak můžete být ve společnosti naprosto cizích lidí, kde se cítíte dobře a je vám příjemně, taktéž i ve společnosti osoby, se kterou soucítíte či jste naladěni, jak se říká na "stejnou vlnu".

Položme si otázku, co je toho příčinou? Dá se odpovědět i tak, že jste byli například pomluveni a přišli jste nevhod pro ty, kteří vás pomlouvali. Vy to vnitřně vycítíte v atmosféře i z pohledů a projevů dotyčných. Toto vnitřní vyciťování je v podstatě informativní tok mimo oblast vašeho vnímání: je to energetické vibrační pole vaší aury, které vám zprostředkovává tok informací mimo dimenzi vědomého chápání a vnímání. Podstatu a příčinu těchto jevů bychom chtěli objasnit z trochu netradičního pohledu - z pohledu poznání zákonitostí a principů našeho energetického vyzařování aury.

Ještě dříve než si ozřejmíme působnost aury, je vhodné si připomenout, co vlastně způsobuje ono energetické vyzařování, vždyť pokud něco vydáváme, musí zde být zároveň i předpoklad příjmu. Lidský organismus je energeticky zásoben a přijímá energii výživou, což je věc vcelku známá a obecně daná energetickou hodnotou potravin. Jako druhý zdroj příjmu energie je vzduch, či lépe řečeno kyslík, jenž skrze plíce okysličuje naši krev. A jako třetí a velmi důležitý zdroj energie je záření, jež svým obsahem představuje známá kosmická záření, tak zemní vyzařování, jakož však i sluneční světelné paprsky, jež svou podstatou představují energii, korespondující s vibrační energetickou hodnotou jednotlivých energetických center - čaker. Tato přijímaná energie je transformována sedmi hlavními čakrami a rozváděna do všech oblastí našeho těla mřížovou sítí meridiánů, čímž vitalizuje naše fyzické tělo. Tento stav je velmi dobře zachytitelný např. elektro-akupunkturními přístroji, kde se dá přesně změřit energetická hladina té které čakry, jakož i energetická hladina meridiánů.

Čakry jsou energetická regulační centra, jejímž úkolem je přijmout životní energii, změnit ji a dát ji organismu k použití. Máme sedm hlavních čaker a velmi mnoho vedlejších, které rozvádí vitální energii do všech oblastí našeho těla. Těchto sedm hlavních čaker má své ukotvení podél páteře od kostrče až po temeno hlavy a vyúsťují do éterického těla v řadě kruhových, trychtýřovitývh vírů nad sebou a jimi proudí vitální energie, která nás drží naživu.

Každá jednotlivá čakra však také ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí. A je-li jedno z těchto sedmi energetických center porušeno, což může být způsobeno např. energetickým nedostatkem, avšak i nadměrnou energetickou funkcí, taktéž i možností, kdy do čakry proudí energie zdraví škodlivá, jako je například negativní zemní záření, potom je oslabena na výkonu i příslušná žláza a k ní náležící orgán a oblasti, jež svou funkcí vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Ideálním stavem je zaktivizování a stav harmonické vyrovnanosti všech sedmi energetických center, jež dále předávají energii lidskému tělu. A jsme-li si vědomi toho, že žádná energie se neztrácí, může se pouze transformovat do jiných forem, tak i vitální energie našeho těla, která prošla celým procesem skrze čakry a meridiány do všech buněk našeho organismu, je opět vyzářena ven, mimo oblast našeho fyzického těla. A toto vyzařování je prezentováno jako energetické vibrační pole člověka, jež je tím oním pojmem, které známe pod názvem aura.

Vyzařování aury sahá do určité vzdálenosti od našeho těla, a když se k sobě přiblíží osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je nám sympatická, či zase naopak, kdy je vám dotyčná osoba nesympatická. Je to způsobeno právě rozdílnými vybračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich vlastních vibrací.

Taktéž však i naše myšlenky, byť i nevyslovené, mají velký význam v energetické hodnotě vibrací, kterými působíme na své okolí, neboť jak myšlenka, tak i lidské slovo je energií, které vytváří energetické formy, kterými působíme na své bližní, a které jsou v auře člověka vyjádřeny barevnou hodnotou.

V osobité atmosféře každého člověka, tedy ve vyzařování aurických polí, je obsaženo velké množství různých vibračních hladin, ve kterých jsou obsaženy všechny vlastnosti charakterizující naše JÁ. Proto je pro každého člověka obsah vibrační energie jiný, jemu vlastní. Lze jej ponížit tím, jak se zhoršuje náš postoj k životu, ale také navýšit uvědoměním a vlastním projevem, který je dán souhrnem pozitivních projevů, produchovněním svého postoje k životu a prostředí,

My sami svou vlastní vibrační energii nemůžeme pocítit měrou, jako to pociťují ti druzí okolo nás, neboť v této vibrační hladině žijeme. Naše okolí je tak v podstatě zrcadlem naší osobité atmosféry, naší podstaty, kterým se presentujeme vnějším projevem, avšak i nevědomým poselstvím našeho mnohdy skrývaného či nechtěného, co se snažíme před svým okolím, na vědomé i nevědomé úrovni skrýt v hloubi svého JÁ.

Jednotlivá vibrační pole aury však nejsou od sebe oddělena jakousi pomyslnou hranicí, ale prolínají se navzájem ze sfér vyššího frekvenčního působení směrem k nižšímu, nikoli naopak. To znamená, že sféry duchovního vibračního pole jsou schopné pronikat a ovlivnit působnost našeho emočního a mentálního projevu. Tento stav může nastat v tom případě, pokud je člověk schopen svým vlastním chtěním překročit onu bariéru, která mu zabraňuje uvědomění si svého vyššího JÁ.

Aura má své specifické oblasti, které vypovídají svým barevným zářením o stavu člověka. Tak jsou v auře promítnuty oblasti, kterým se vyjadřuje hodnota vstupní energie, tedy to, co člověk přijímá i stav toho, jak sám sebe člověk vidí či se hodnotí, stejně tak i stav vstupní energie, kterou se prezentuje svému okolí. Jsou přesně dané oblasti pocitové, sociální, komunikační, momentálních myšlenkových projevů, jakož i stav svého hlubšího vědomí a podvědomí. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují ty která místa v našem aurickém vyzařování.
Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly, nebo se dá také říci záhaly či těly.

ÉTERICKÉ TĚLO je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci je vzdálené 2-5 cm od povrchu fyzického těla. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a taktéž zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť toto vyzařování působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle. Působí též jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli. V této informační rovině se předávají informace smyslové podstaty a charakteru do emočního a mentálního těla a taktéž se přijímají energetické informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 5-20 cm od povrchu těla. v tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Jasné barvy značí prožívání pocitů, ale tmavé či kalné zabarvení svědčí o neprocítění či neprožití citových energií. A právě neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase např. projevit jako nemoc.Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou i předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci.Je třeba si připomenout i to, že jakékoliv negativní projevy emočního charakteru nelze řešit mentálním projevem, protože mentální působení může pouze ovládat naše vnější projevy chování, nikoli však zrušit ony nevědomé emoční struktury.

A zde se nám objasňují souvislosti, proč nejsme schopni se zbavit těch všech negativních projevů, které i na vědomé úrovni odmítáme a chceme se jich zbavit. Tyto naše nechtěné projevy, jako je např. vztek, agresivita, pomluvy a mnoho dalších, jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jako by uskladnit mimo oblast chtěného projevu. A přesto se však znovu a znovu setkáváme s tím, že ony nechtěné projevy se opět po čase vynoří a zamoří negativem atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních konfliktů, vztahů k vlastním dětem či rodičům.

Dalo by se říci, že je to zrcadlo, odrážející právě všechny ty projevy, které se nám nelíbí na druhých, a které i sami odmítáme a přesto se k nám vrací, protože to v nás samých ještě je.

A jestliže jsme pochopili tyto souvislosti a přestaneme se vidět v roli oběti a taktéž přestaneme svalovat vinu za naše vlastním slabosti či trápení na ostatní lidi, nebo jiné různé okolnosti, získáme tím nový pohled na nás samé a toto poznání je přechodovým můstkem k vyššímu stupni pochopení a poznání sebe samých. Jak tedy je možno se zbavit oněch negativních emočních projevů? Osvobození může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a spravedlnosti, a jež nám umožňuje poznání vnitřní jednoty s ostatním bytím. Tohoto spojení lze dosáhnout pomocí srdeční a temení čakry, jež nám zprostředkovává vhled do pravé přirozenosti věcí.

MENTÁLNÍ TĚLO je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence.

Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání, a tím i chápání velmi zkresleno. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v těch či oněch konkrétních situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi.A právě poznáním, jež k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vyciťováním stavu věcí, jakož i obrazy či zvuky a jež jsou mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením. A právě přístup k vyšším vibracím mentálního pole spočívá ve spojení čelní čakry s temení čakrou. Tímto způsobem jsme schopni realizovat moudrost a poznání a tím i uvědomění si svého vyššího JÁ.

Jsou  to tedy tři úrovně malého JÁ, které jsou však předpokladem pro vstup k vyšším dimenzím a dosažení úrovně svého vyššího JÁ. Člověk by měl neustále chtít poznávat nové možnosti a hranice a snažit se i o pochopení toho, co je skryto za obzorem jeho současného chápání a vnímání. Neodsuzovat doposud nepoznané či nepochopitelné. Jednoduše vyjádřeno slovy: "Tomu nerozumím", nebo však také "to je nesmysl, proto se tím nebudu zaobírat" jsou tou onou bariérou, která ztěžuje cestu k vyššímu poznání.

Jako čtvrté je TĚLO SPIRITUÁLNÍ, které má přímý vztah k temení a srdeční čakře. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé JÁ a otevírá se pro vývoj svého vyššího JÁ. Je rozdělena na dvě různé úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě, kdy si uvědomíme, že je více dávat než brát vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v tom případě, pokud tohle to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt počinů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím.

Páté ÉTERICKÉ TĚLO NEGATIVNÍ má spojení s čakrou na krku. Je to forma dávající energii ostatním tělům a jež do tohoto těla vzrůstají. V tomto poli je potenciál k dalšímu vývoji a taktéž ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo KARMY - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl sebou do oblasti tohoto světa, ale také i to, jež člověk svým působením vytváří zde na Zemi. Záleží jen na nás, co budeme a jak budeme prožívat, neboť sami si totiž tvoříme, co bude.

Jako šesté je TĚLO NEBESKÉ. Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevu bytí mimo náš svět.

Posledním tělem je TĚLO KÉTERICKÉ, nebo také kauzální. Můžeme si ho představit, jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje všechna předešlá těla. Vše negativní co přichází k člověku se odrazí do tohoto obalu, je to v podstatě ochranný obal člověka. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne."

Tolik asi velmi stručně o jemnohmotných vibračních polích, jež svým komplexním vyzařováním tvoří auru člověka. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny nám napomáhá uvědomovat si kontinuitu a provázanost všeho se vším. Porozumět sobě samému i všem okolnostem, které jsou podstatou našeho bytí. V uvědomění si, že základem je péče o zdraví, jakožto předpokladu pro další vývoj, jež je i cestou k radosti ze života i cestou k pochopení druhých.

Zejména ženy, které mají bližší vztah, daný předpokladem jejich citové podstaty, k nastoupení této cesty, by si měly uvědomit odpovědnost při výchově dětí, jež je určujícím faktorem "uložení" pozitivních či negativních emočních zážitků v emocionálním poli dítěte. A právě tyto nastřádané emoční prožitky jsou i důsledkem pozdějšího postoje člověka k životu ve všech jeho projevech.

Samozřejmě na této cestě budeme narážet i na zcela protichůdné pohledy, "logické a racionální" postoje, které nás budou zdržovat či odrazovat od této cesty. Nemějme však nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat a třeba se nám i posmívat. To vše jsou průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním, které by mohlo narušit jejich zaužívané životní stereotypy a narušit tak rovnováhu jejich pohodlnosti.

Pouze v celistvém a sjednocujícím pohledu je možné nalézt univerzální pravdu o sobe samém. Nerozdělovat poznání o důležitosti té či oné cesty, ať se to týká správné výživy, rozvoji fyzické kondice těla, správnému způsobu dýchání či poznání hodnot a souvislostí energetické podstaty našeho bytí ve vztahu ke všemu ostatnímu. Neboť to vše je v jednom, stejně tak, jako my všichni jsme nedílnou součástí stvořeného. V této vše sjednocující hodnotě se projeví harmonická sounáležitost se vším, čímž se umožní člověku rozvoj a příjem duchovních sil, tvořivosti a úctě k životu a všemu stvořenému, jež je harmonizujícím prvkem našeho bytí.
Převzato: http://karolinaloskotova.blog.cz/0705/aura-podrobneji

« Aura a její barvy