Eso Pohárů

Žena objímá velký kámen korunovaný krásným kalichem s přetékající vodou. Pět proudů vody představuje vyvěrání ducha do hmotného světa. Holubice symbolizující sestoupení ducha upouští do kalicha oplatku, dar čisté lásky.

Tato karta představuje dar lásky. Ten může mít podobu nového milostného zájmu, tvůrčí touhy nebo duchovního probuzení. V této době je váš život plný možností a překypujících radostných emocí. Jediné, co potřebujete, je přijmout tento okamžik a využít této energie k započetí něčeho úžasného.

Použijte svou intuici

Tato karta je na jedné straně velice temná a na druhé velice světlá. Co z toho vyplývá?
Co symbolizuje na této kartě měsíc?

« Desítka HolíDvojka Pohárů »