Eso Pentaklů

Materiální úspěch

Tři dráčátka se klubou ze skořápek v hnízdě posazeném na skalnatém útesu, do kterého prorostly spletité holé stromy a kořeny. Tato karta představuje Zemské Vejce, neboli nádrž fyzických možností, a symbolizuje také nezralé energie probouzející se do nového cyklu bytí nebo zkušenosti. V této chvíli jsou události v životě podobně holé jako tyto stromy, ale obsahují neviditelnou schopnost vyrašit v radost a štěstí /listy/. Události v životě /stromy/ jsou stabilně /skála/ zakořeněny, jejich kořeny sahají hluboko do minulosti současného života nebo dokonce do životů minulých. Na stromu v pozadí se pne vinná réva, symbolizující plodnost myšlenky, slova a činu. Přímo pod převisem, který drží celé hnízdo, je upevněná pěticípá hvězda, symbol základní ochrany, kterou je možno vždy využít, pokud si uvědomíme její přítomnost. V dálce je vidět rozeklaná skála, brána do duchovní říše. Z počátečního bodu nového cyklu nebo cesty se dá jen těžko odhadnout, jak se na tuto horu nejsnáze dostat nebo co nás na ní čeká. Hledající se musí probudit z duchovního spánku a vyvinout jisté úsilí, než se mu podaří dosáhnout vysněného cíle.

Začíná cyklus prosperity. Hmotný úspěch je nyní nadosah. Stačí nepatrné úsilí a můžete nastoupit do výnosného zaměstnání nebo začít novou kariéru.

« Král PohárůDva Pentakly »