Emoce

Svatá Dymfna

Vaše otázka je spojena s emocemi a toto znamení vás mimo jiné vyzývá, abyste si svých emocí pozorněji všímali. Svatá Dymfna je připravena vám pomoci najít řešení všech citových konfliktů a otřesů. A pokud o to požádáte, pomůže vám k dosažení rovnováhy citu a rozumu. Lampa, kterou drží, symbolicky naznačuje, že vám pomůže lépe rozeznávat, kam vás vede cesta, po níž se vydáváte, stejně jako vám pomůže vyhnout se překážkám.

Dovolte jí, aby osvítila vaší cestu. Pokud si ve svém chování všimnete nějakých nežádoucích návyků nebo pokud se dostaví potřeba klást do cesty překážky sobě samému, zavolejte si na pomoc tuto mocnou Svatou, a ona vám poskytne okamžitou podporu. Tato karta vás také vyzývá, abyste důvěřovali svým pocitům, obzvláště pokud vás směřují k pozitivním životním změnám. Vaše pocity jsou Božím hlasem ve vašem nitru a vy na ně máte právo, a to i tehdy, pokud s nimi ostatní nesouhlasí. Všechny negativní emoce odevzdejte Bohu, Svaté Dymfně a Andělům.

Svatá Dymfna byla mladou keltskou dívkou, která utekla z domova poté, co jí její ovdovělý otec, zaslepený ztrátou manželky, začal dělat neslušné návrhy. Se Svatým Gerebernusem cestovala až do Antverp, kde spolu postavili modlitebnu. Nakonec ji jejich otec našel, a když odmítla jeho city, zavraždil jí i Gerebernuse. Říká se, že místo kde byla zavražděna a kde jsou pohřbeny její pozůstatky, léčí epilepsii, šílenství, nervové nemoci a posedlost. Dnes na tomto místě, které se nazývá Gheel a nalézá se kousek od Antverp, stojí psychiatrická léčebna. Je svatou ochránkyní mentálního zdraví a pracovníků v psychiatrických léčebnách. A na pomoc jí můžete zavolat pro sebe, pro své blízké i pro klienta, pokud je zapotřebí pomoci s velkým citovým mentálním rozrušením.

« Důležitá zkušenost Hudba »