Diana


/římská/

Známá rovněž jako Diana Efeská.

Diana, která má podobné atributy jako řecká bohyně Artemis, je měsíční bohyní, která pomáhá s plodností a blahobytem. Diana, dcera hlavního boha Jupitera, je nazývána bohyní poro­dů, protože její matka jí porodila bezbolestně. Diana ihned poté, co se narodila, pomáhala matce s porodem svého bratra Apolla.

Diana je rovněž spojována s koupáním a očišťováním. V Dianině chrámu v Efesu v Turecku /jednom z největších chrámů sta­rověkého světa, o kterém se píše v bibli v 19. kapitole Skutků apoštolských/ si ženy, které ji uctívaly, myly obřadně vlasy.

Diana tráví čas se skřítky a lesními a vodními nymfami. Má ráda ženy a pomáhá se vztahy a společenskými záležitostmi i les­bičkám. Obvykle bývá vypodobněna s lukem a šípem, které jí dal jako mladé dívce otec a které symbolizují sílu a moc.

Jednoho večera, když narůstal měsíc, mně Diana řekla: „Pomo­hu vám /čímž měla na mysli všechny lidi/ pozvednout se nad pozem­ské zájmy stejně jako se měsíc vznáší nad zemí. Buďte jako měsíc, sviťte vesele na jiné a pak se jako nový měsíc pravidelně stahujte k osobnímu odpočinku.

Měsíc se nebojí svítit, ani se neobává pozornosti, výsměchu nebo odmítání. Tyto nízké obavy přivádějí pozemšťany k zoufalství a depre­sím, protože duše ví, že je schopná dosáhnout něčeho zcela odlišného. Duše se nerada dává spoutat nebo zadržovat. Proto se zcela uvolněte, abych vás mohla osvítit jako odraz vaší vnější manifestované svatosti."

Pomáhá:
    * zvířatům - v chovu, březosti a rození
    * s bezbolestným rozením dětí
    * v navazování kontaktů se skřítky
    * v lesbických záležitostech
    * dvojčatům
 
INVOKACE

Spojení s Dianou bývá zvláště silné v měsícem ozářených nocích. Můžete s ní však navázat kontakt kdykoliv.

„Diano, pomoz mi, prosím, abych svítil stejně jasně jako ty. Zbav mě obav z toho, že se zesměšním nebo budu odmítán. Postarej se, abych byl skutečně sám sebou. Vezmi mě na vyšší místo, kde mohu nejlépe sloužit lidstvu jako zářivý příklad člověka, který naslouchá vnitřní moudrosti, lásce a ponaučením. Pomoz mi, aby byl můj život plný světla. Děkuji ti."

« DéviEl Morya »