Devítka Holí

Pod obloukem stojí žena a zkoumá hůl. Tato a další hole v pozadí začínají kvést, ale žena vypadá nespokojeně. Zdá se, že si klade otázku, jak dlouho ještě bude muset čekat, než přinesou ovoce.

Z této karty vyplývá, že jste unavení; ne, jste přímo vyčerpaní. Nejste s to si představit, že uděláte byť jediný další krok. Ale Devítka holí vás povzbuzuje, abyste ho udělali. Nejenže jste téměř v cíli, ale máte i sílu se tam dostat. Čerpejte odhodlání z tohoto základu, který máte, a vyviňte potřebnou sílu na závěr. Vše, čeho jste se rozhodli dosáhnout, máte na dosah.

Použijte svou intuici

Co by mohla žena udělat pro to, aby napomohla holím růst?
Proč vytáhla jednu hůl ze zahrady a přinesla ji blíže k oblouku?

« Osmička HolíDesítka Holí »