Děti

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejích tělům, ne však jejím duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Život totiž nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná svou silou, aby jako šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje luk, který je pevný.

Chalíl Džibran

Být rodičem je příležitost, která se neopakuje:
Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro ně nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala než hrozila.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala, a míň s ním válčila.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.
Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě znovu.
Nikdy.
Máme jen tuhle výjimečnou příležitost, a to neopakovatelnou.

Diane Loosmanová

Děti se učí tomu,v čem žijí

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelství, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny strachem, naučí se být bázlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, naučí se být stydlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny žárlivostí, naučí se, co je to závist.
Jestliže děti žijí obklopeny zahanbováním, naučí se cítit se vinny.
Jestliže dětí žijí obklopeny tolerancí, naučí se být trpělivé.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže děti žijí obklopeny přijetím, naučí se mít rády samy sebe.
Jestliže děti žijí vítány, naučí se nacházet ve světě lásku.
Jestliže děti žijí obklopeny uznáním, naučí se mít cíl.
Jestliže děti žijí obklopeny sdílením, naučí se být štědré.
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je to pravda a spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.
Jestliže děti žijí obklopeny přátelstvím, naučí se, že na světě je pěkně.
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli...
 
Doroty L.Nolíe V čem žijí vaše děti?

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
Nebojte se být přísní a pevní: Mám to raději - cítím se tak bezpečnější.
Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako velký.
Nehubujte, nedomlouvejte a nenadávejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v  klidu a soukromí.
Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.
Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
Nepokoušejte nadměrně moji poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když dělám příšerné věci.
Neříkejte, že můj strach a obavy jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
Nikdy nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší.
Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.
Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bylo jednou jedno dítě připraveno, že se narodí.
Jednoho dne se to dítě ptalo Boha: "Slyšelo jsem, že mě už zítra posíláš na Zemi? Ale jak tam budu žít, když jsem tak maličký a slabý?"
Bůh odpověděl: "Mezi mnohými anděly vybral jsem jednoho pro tebe. Bude tě čekat a starat se o tebe."
"Ale," ptá se dítě, "tady v nebi nic nedělám, jenom si zpívám a směji se. To je to co potřebuji, abych bylo šťastné."
Bůh řekl: "Tvůj anděl ti bude zpívat každý den. A budeš cítit lásku svého anděla a budeš šťastné."
A dítě odpovědělo: "Jak budu rozumět, co lidé říkají, když nemluvím jejich jazykem ?"
"Jednoduše, " odpověděl Bůh, "tvůj anděl ti bude povídat ta nejlepší a nejsladší slova, které jsi ještě nikdy neslyšel a s velkou trpělivostí a pozorností tě tvůj anděl naučí mluvit."
Dítě pohlédlo na Boha a řeklo: "A co mám dělat, když budu chtít mluvit s Tebou ?"
Bůh se na dítě usmál a řekl: "Tvůj anděl ti spojí ručičky a naučí tě, jak se prosí."
Dítě promluvilo: "Slyšelo jsem, že na Zemi jsou zlí lidé ... kdo mě ochrání ?"
A Bůh objal dítě a pravil : "Tvůj anděl tě bude bránit i za cenu vlastního života."
Dítě smutně proneslo: "Ale nikdy už Tě neuvidím."
Bůh řekl: "Tvůj anděl ti vždycky bude vyprávět o mně a naučí tě způsobu, aby ses mi přiblížilo, i když já budu vždycky s tebou."
V té chvíli zavládl klid v nebi, ale už byly slyšet hlasy Země.
Dítě se ještě v rychlosti něžně zeptalo: "Bože, když už teď musím jít, řekni mi alespoň jméno mého anděla."
Bůh odpověděl: "Jméno tvého anděla není vůbec důležité. Ty mu budeš říkat MÁMA.

Zdroj: http://www.mojiandele.cz/

« O lásceZávislosti »