Ďábel

Cítí, jak jí svírají zdi, a nevnímá, že ji neuvěznily úplně - na každé straně se před ní rozevírá široký svět! Nebesa pějí chvalozpěvy na krásu a svobodu, jenže ona se strachy choulí a bázlivě schovává hlavu, uvězněna mezi zdmi, spoutána okovy, přestože ji poutá jen tenká nit, rudá jako barva krve v jejím srdci, a klíč k zámku je na dosah, tak blizoučko. Chtěli byste na ni zavolat: Podívej se vzhůru! Zvedni hlavu a rozhlédni se!

Její uši jsou však hluché ke všem hlasům kromě ďáblova. Jediné, co slyší a vnímá, je ďábel, jak nad ní tančí, dohání ji k zoufalství, vhání do kouta, sužuje a utiskuje. Klap, klap, klap, klapou jeho kopyta rozjařeně v posměšném rytmu. Klap, klap, klap ji připravuje o veškerou svobodnou vůli. Klap, klap, klap, ďábel tančí a směje se, neboť ví, že stačí tak málo, aby polapil duši plnou života.

Podívej se vzhůru! Slabý hlas k ní pronikne skrze kameny, její tělo ho vstřebá, a ona se vzchopí.

Význam: Ztráta svobody, závislost a zotročení, uvěznění ve světě hmoty, pohodlnost, rozhodnutí zůstat v zajetí temnoty, radovánek, smyslnosti a tužeb. Pocit beznadějného omezení a nedostatečných možností. Ďábel mistrovsky využívá vašich tužeb. Nenechte ho tahal za nitky, jako byste byli loutkou v jeho rukách. Osvoboďte se tím, že prohlédnete hmotná omezení a pokušení.

« UmírněnostVěž »