Čtyřka Mečů

Pod bohatě zdobeným vitrážovým oknem leží žena s rukama zkříženýma na prsou. Na stěnách kolem ní visí čtyři meče a představuji problém nebo problémy, jež ji obklopují. Tato situace stále trvá, avšak ona na okamžik vstoupila do klidného a pokojného stavu bytí.

Karta naznačuje, že máte záležitosti, potíže nebo problémy, které potřebují řešení. Ale tohle není doba, kdy je máte rychle vyřešit. Je to doba, kdy se můžete uchýlit stranou, ztišit se a trochu se vzpamatovat, abyste mohli přistoupit ke svým záležitostem osvěženi. Klidná a pokojná reflexe vám přinese jasný vhled, takže budete moci zvládnout situaci ke svému prospěchu.

Použijte svou intuici

Okno nad ženou znázorňuje příběh o pastýři, který našel ztracenou ovečku, jakou to hraje roli, co se týče významu této karty?
Jeden meč visí špičkou nahoru. Co to znamená?

« Trojka MečůPětka Mečů »