Bílá Tara

Vnímavost

Vaše citlivost se neustále zvyšuje. Vyhýbejte se destruktivním vztahům, prostředí, situacím a substancím.

Poselství Bílé Tary: S tím, jak očišťujete svůj vnitřní myšlenkový svět, činy a plány, je jen přirozené, že hledáte očistu také ve vnějším světě. Tato karta vám dává na vědomí, že vaše zvýšená vnímavost je tak opravdová, jak se vám zdá. Odstranili jste vnější nepotřebné ochranné vrstvy, které blokovaly vaše jasnozřivé a duchovní smysly. A s touto vnímavostí jsou také spojeny nové stupně citlivosti na nečistoty a hrubost. Vaše tělo je důvěryhodným nástrojem, podle kterého můžete měřit stupeň své tolerance. Vaše tělo vám signalizuje, čemu se vyhnout, důvěřujte mu. Starejte se dobře o své tělo, a ono vám bude dobře sloužit!

Různé významy této karty: Připusťte si svou zvýšenou citlivost a važte si jí • Podnikněte kroky, abyste se vyvarovali negativity • Vyhýbejte se chemikáliím • Vyhýbejte se situacím, kde je hluk, davy, zprávy o násilí a další spouštěče negativity •

O Bílé Taře: Bílá Tara je aspektem Tary, ženského Buddhy a hinduistické Matky Stvořitelky. Mnoho ženských tváří Buddhy a Matky Stvořitelky je zastoupeno různými barvami Tary. Bílá Tara reprezentuje čistotu, zralost a soucit. Oči na jejích rukou, nohou a na čele jí umožňují být vnímavou ke všem modlitbám. Pomáhá nám žít dlouhé a pokojné životy.

« Bast Brigit »