Bez omezení

Prožívám své vlastní nekonečné možnosti

Co pro vás znamená nekonečně mnoho možností? Představte si to jako absolutně žádná omezení. Překonat veškerá omezení, jež bychom si mohli klást. Dovolte své mysli, aby šla dál, než co jste považovali za možné. „To nejde." „Nebude to fungovat." „To nestačí." „Je tady problém." Nebo jak často jste používali tato omezení? „Nezvládnu to, protože jsem žena." „Na to nemám, protože jsem muž." „Chybí mi správné vzdělání." Držíte se těchto omezení, protože jsou pro vás důležitá. Jenže omezení vám brání v tom, abyste vyjádřili a prožívali úplnost možností. Vždycky když řeknete, „nemohu", omezujete se. Jste ochotni jít dál, než čemu dnes věříte?

Uvědomte si, o čem přemýšlíte v tuto chvíli. Chcete, aby tato myšlenka vytvářela vaši budoucnost?
Je negativní, či pozitivní? Prostě si to uvědomte.

Louise L. Hay

« AfirmaceBezpodmínečná láska »