Autorita

Jsem autorem svého života.

Žádná osoba, místo ani věc nemají nade mnou žádnou moc, protože já jsem jediným myslitelem ve své mysli. Jako dítě jsem akceptoval/a autority, jako je Bůh. Teď se učím, že mám opět převzít svou moc a stát se vlastní autoritou. Uznávám nyní sebe jako mocnou, odpovědnou bytost. Když každé ráno medituji, přicházím do styku se svou vnitřní moudrostí. Škola života nás plně uspokojuje, když si uvědomujeme, že všichni jsme studenti a zároveň učitelé. My všichni jsme se něco naučili a něco učíme druhé. Když naslouchám svým myšlenkám, jemně vedu svou mysl k důvěře ve svou vnitřní moudrost. Pokračujte v růstu a vzkvétání, svěřujte všechny své záležitosti na Zemi svému božskému zdroji. Vše je v pořádku.

Jsem ve svém světě hlavní autoritou.

Louise L. Hay

« PomocPřekážky »