Asertivita

„Tato situace může být uzdravena citlivým přístupem a láskou, přesně tak, jak o to žádáš. Je však zapotřebí také tvé sily a upřímnosti k druhým, kterých se věc týká.
Budeme stát při tobě. až budeš druhým říkat, co cítíš a co si myslíš. Dodáme ti silu a pomůžeme ti zvolit ta správná slova."

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste se ptali na situaci, ve které se cítíte jako oběť. Andělé vám sdělují, že záležitost se dá napravit pouze tehdy, pokud jasně promluvíte o svých potřebách a očekáváních s druhými. Je docela dobře možné se chovat andělsky a současné být asertivní, pokud si na pomoc zavoláte anděly. Požádejte je o odvahu a vedení, kdykoli budete mít v úmyslu říci druhým, co si myslíte. S rostoucí praxí pro vás pak bude láskyplný, a přitom asertivní přístup stále jednodušší.

Další významy: Postavte se situaci zpříma • Přečtěte si knížku o asertivním chováni nebo začněte chodit do kurzu asertivity • Agresivní nebo pasivně agresivní chování nahraďte asertivním přístupem • Postavte se ke konfliktu upřímně a s láskou • Přiznejte pravdu sobě i druhým • Tato situace je příležitostí pro osobní a duchovní růst.

Buď k sobě upřímný/á »