Archanděl Michael

S tímto mocným archandělem, který vás v této záležitosti chrání a vede, spolupracujete velmi úzce.

Tuto kartu jste si vytáhli jako potvrzení toho, co již dávno víte nebo tušíte: archanděl Michael je právě teď s vámi. Archandělé jsou obrovské a mocné nebeské bytosti, které nejsou spojeny s žádnou církví. Dohlížejí nad strážnými anděly a obyvateli Země. Michael, jehož jméno znamená „Ten, který je jako Bůh" je bytostí, která zbavuje strachu a poskytuje ochranu vám a vašim blízkým. Stojíte-li tváří v tvář něčemu, co vám nahání strach a vzbuzuje úzkost, Michael vám dodá odvahu a podpoří vás.

Pokud uvažujete nad tím, že ve svém životě uskutečníte nějaké změny, například přemýšlíte o odchodu z práce nebo o ukončení vztahu, požádejte při takovém odvážném kroku Michaela o vedení a pomoc. Michael vám také může pomoci v nalezení vašeho životního poslání a poradit vám, jaké další kroky činit na duchovní cestě i při budování kariéry.

JAK POSTUPOVAT

Ke zvýšení odvahy a důvěry v sebe sama proneste s upřímností:
„Volám tě, archanděli Michaeli, zapůjč mi prosím nyní svůj meč a štít míru a dovol mi čerpat z tvé síly a odvahy. Pomoz mi ujistit se a cítit, že jsem v bezpečí a pod tvou ochranou citově, fyzicky, finančně, energeticky a duchovně. Děkuji ti."

Archanděl Rafael »