Andělská terapie - Harmonizace čaker


Pokud jste se dostali až sem, není to náhoda, ale hledáte pomoc, pokud jste ji nenašli na těchto stránkách. Jsem tu pro vás a společně budeme hledat řešení pomocí andělů.

Andělé jsou tu mezi námi, dokonce dnes dříve než kdy jindy. Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je ve všem a všude kolem nás a vychází z nás, to, co činíme a jak se chováme, se nám ve větší míře navrací zpět. Andělé tu jsou, aby nás vyléčily ze strachu, bolesti, smutku, jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a komunikovat. Mnozí andělé stále neslyší a proto vám ráda budu tlumočit jejich láskyplná poselství. Čím více budeme andílky zvát do svého života, tím lehčeji se nám bude žít, tím více lásky všude kolem nás bude. Léčivá moc a síla andělů nemá žádné hranice a nic pro ně není nemožné. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti, bydlení i další strádání - náš smutek, zoufalství, nerozhodnost, poradí když nevíme kudy dál.

Zabývám se andělskou terapií již několik let, pracuji pomocí napojení na anděly, jejich lásku a energie, předávám andělská poselství, pokud je mi to dovoleno a v souladu s Božím vedením. Při práci s klientem používám svou intuici a andělské vedení a náhled do dané situace či duše člověka, čakrové karty při Harmonizaci čaker a andělské karty, kyvadlo a pozitivními afirmace. Andělé mi v průběhu terapie ukazují cestu, váš průběh života a možné vyléčení. Práce a rozhodnutí je ale vždy na vás samotných. Práce s klientem je individuální podle potřeby řešení jeho problému, je pokaždé jiná a stejně překrásná a láskyplná. Pracuji s energií Reiki a léčebnou energií od světelných bytostí a mistrů.

Výsledky terapie závisí na víře klienta a jeho přístupu k životu, každý je zodpovědný za svůj život, "pokud změníte své myšlení, změníte nejen sebe, ale celý svět". Vždy záleží jak moc se chce klient otevřít a do jaké míry skutečně chce situaci do hloubky sám řešit a vyřešit, osvobodit se od starých závislostí, programů a bolestí. Pomocí archandělské energie dochází k uvolňování zastaralých vzorců myšlení, všeho co je již nefunkční, bolavé, opotřebované v rovině psychické /duše a duch/ a následné léčení v úrovni fyzické bolesti a nefunkčnosti jednotlivých orgánů pomocí světla. 

"Nejsme tady náhodou. Narodili jsme se podle Božího plánu, abyste splnili Boží úkol, který je dán každému z nás. Buďme tou Láskou, Vírou, Nadějí a Dobrem, Neboť toto jsou Vesmírné zákony Boží, neboť toto je Cesta světla. Udržujme své myšlenky, slova a skutky ve světle a v lásce. Dávejte lásku především sobě. Jen tak můžeme dávat lásku dál. Změňme sebe a změní se celý náš život. Základem duchovní cesty a vyléčení je práce na sobě."
 
Konzultace trvá hodinu, budu potřebovat vaše celé jméno a datum narození a váš pozitivní přístup a ochotu něco změnit v sobě :). Cena za 1 hodinu 500,- / 20,- eur předem na účet 215664760/0600, do kolonky pro příjemce pište prosím vždy své celé jméno, děkuji.


Harmonizace čaker -
Harmonizaci čaker poskytuji pouze písemně na dálku. Pomocí andělského vedení a jejich poselství pro vás, společně uvolňujeme případné blokace v čakrovém energetickém systému. Potřebuji vaše celé jméno a datum narození - písemné zpracování 800,- / 32,- eur.

ANDĚLSKOU TERAPII POSKYTUJI POUZE NA DÁLKU, PŘES TELEFON. HOVOR JE Z VAŠÍ STRANY.

PROSÍM, UVÁDĚJTE V EMAILECH HNED SVÉ CELÉ JMÉNO A DATUM NAROZENÍ, PRO URYCHLENÍ CELÉ SITUACE A POMOCI PRO VÁS, DĚKUJI.

skype: hanka-andilci

Objednávky na andělskou terapii a harmonizaci čaker na tel.: 603 971 733, pokud telefon nezvedám, právě pracuji, zavolejte prosím později, děkuji za pochopení. Na SMS nereaguji. Přes Email: hanka-andilci@seznam.cz,  či po skype viz výše.

Těší se na vás s velkou láskou Hanka a andílci :)