Andělé Boží

Básničky od Marcela Jamricha

Andělé Boží
Andělé Boží, moc vám děkuji,
z vaší přítomnosti se raduji.
Děkuji vám za vaší stálou pozornost,
mám z toho velkou radost.
Cítím vaše křídla bělostná,
proto ta ochrana je tak mocná.
Vnímám vaše křídla mocná,
tak jako je vaše Láska srdečná.
Děkuji za Božské požehnání a Lásky dar,
cítím, že už mne nepotká žádný nezdar.
Děkuji vám za vaše vedení,
za to Božské uvědomění.
Fakt DĚKUJI jak se staráte.

AMEN

Žití v Lásce

Svádím boj sám se sebou,
abych obstál Otče náš i před tebou.
Stále zpytuji své svědomí,
abych se stal dobrý a vědomí.
V poznání lepšího člověka,
tak jak mi to mé vnitřní dítě říká.
Pomáhají mi Boží andělé,
s nimi mi to jde vždy skvěle.
Je to pro mne velký dar,
že Božího Anděla mám.
Za to ti Otče náš moc děkuji,
a s důvěrou v Tebe se životem raduji.
Otče náš DĚKUJI
AMEN


Krásné dobré ráno přeji

Pohledem do zrcadla se zasměji,
a krásného dne sám sobě si přeji.
Modlitbou začíná každý den,
aby byl takový jaký byl můj sen.
Úcta k tomu co je mi blízké,
duše si to prosí a je to hezké.
Poté přijde poctivá snídaně,
a za to ti ze srdce děkuji Pane.
Tak mi to dnes začalo krásně,
že mi jdou na mysl i psáti básně.
S celého srdce děkuji ti Otče náš,
za to že se mnou stále pobýváš.
Krásné dobré ráno.


Boží vedení

Pro život je nám dáno,
tím že nám je přáno.
Dostali jsme každý svého strážce,
Božího Anděla úžasného ochránce.
To jeho Boží vedení,
je pro každého z nás uvědomění.
Za andělské a Boží pomoci,
má každý právo svého se domoci.
Pro někoho jsou to naplněné sny,
a pro jiného nádherné noční sny.
Tak i tak je to správné počínání,
jelikož nad naší duši přeci není.
Modlitbou si žádáme o směrování,
a nebo také o smilování.
Boží Láska je náš směr,
tím vnímáme Boží záměr.
Kdo Otce našeho miluje,
s láskou v srdci život prožije.
Otče náš děkuji za LÁSKU. 


Životní směr

Pro mne mnoho znamená,
tato velká proměna.
Otče náš dostávám síly dost,
snad bude lidem pro radost.
Pomáhat je můj velký sen,
prosím ať je v tento život dovršen.
Pomáhat lidem od strasti a bolesti,
mě učiní neskutečně šťastnější.
Otče náš dej mi tu sílu a moc,
ať mohu lidem pomoct.
Otče náš DĚKUJI
AMEN


Léčení

Prosím, žádám o Boží dar,
co všechny lidi uzdraví.
Boží dar, energie a Lásky,
co umí lidem smazat vrásky.
Jsem tu na tom světě rád,
Otče náš dej mi sílu pomáhat.
Pomoci těm co to potřebují,
ať se také ze života radují.
Jakožto je to i Tvé přání,
být ti ve všem odevzdání.
Otče náš ty to víš nejlépe,
PROSÍM ať je na zemi vesele.
AMEN


Tato báseň byla na kartu "OCEÁN"

Představuji si myšlenku oceánu té síly moře,
jak odebírá veškeré mé hoře.
Síla slané vody nese moje tělo,
to jen tak že ležet se mi chtělo.
A při tom báječném ležení,
vnímám že již nejsem v žádném vězení.
Jemné vlnky toho oceánu,
obrací mé myšlenky abych se obrátil ke svému pánu.
Na mysl mi přichází,
že mne můj Bůh nenechá v nesnázích.
A jak je mé dosavadní učení,
vše nechávám jak má být a užívám si plynutí. Tak začala moje relaxace,
vnímám ten svět v plné kráse přece.
Lásku cítím především,
protože vím že si tím polepším.
Za pomoci andělíčků,
mám v klidu svou dušičku.
Za to jim pěkně děkuji,
a pod jejich křídly se raduji.
Andělé moc DĚKUJI.
AMEN


Rozdávat

Rozdávat radost a štěstí je nejkrásnější dar,
pomoci druhému člověku je Boží dar.
Lidé si mají pomáhat aby bylo veselo,
vždyť i když prší to nejednoho potěšilo.
Lidé si mají pomáhat aby si jeden druhého vážili,
a tím si svou cestu do nebe dláždili.
Lidé si mají pomáhat aby nemocí se zbavili,
a jeden druhému ŠTĚSTÍ a LÁSKU předávali.
Lidé si mají pomáhat aby šťastný život měli,
a tím svých snů či poslání se co nejdříve dopřáli.
Lidé si mají pomáhat jen tak z nezištné LÁSKY,
aby odezněly negace a s tím spojené vrásky.
Lidé si mají pomáhat vždyť je to nejkrásnější,
odměnou úsměv a rozzářené srdce bez zášti.
Pomáhat je prostě krásné


Samota

Samota je zlá pro člověka,
je však dobrá učitelka.
Ale zlá býti nemusí,
když si člověk vše správně rozmyslí.
Samota může býti lékem na mysli,
proto na vše se srdcem pomysli.
Je to lekce životního uvědomění,
a toto v žádné škole není.
Prosím proto o všem přemýšlej,
jak něco změnit aby to bylo zítra hej.
Myslí na ty druhé stejně jak na sebe,
tím se stane že život prožiješ vesele.
Ten kdo umí dáti Lásku od srdce upřímnou,
dočká se že lidé si ho všimnou.
Je to vnitřní vedení naší duše,
jak žít krásně, srdcem a jednoduše.


Mír a Láska s Vámi

Mír a Láska s Vámi to vždy povím,
když to vyslovím celý Láskou hořím.
Mír a Láska s Vámi mé srdce hlásá,
kdo v to věří je to pro planetu spása.
Mír a Láska s Vámi to jsou dvě krásná slova,
kdo to vyřkne cítí že si to prosí říci znova.
Mír a Láska s Vámi posvátné to přání sděluje,
ze srdce poctivého vyzařuje že všechny Miluje.
Mír a Láska s Vámi je jako slunce když září,
Mír a Láska s Vámi to se vše stále daří.
Mír a Láska s Vámi prozařuje všechny lidičky
kytičky a zvířátka, zní to jako ta nejkrásnější pohádka.
Mír a Láska s Vámi zní po této planetě stále,
to Boží přání které pokračuje do Galaxie a dále.
Mír a Láska s Vámi to je úcta i poklona všem,
Mír a Láska s Vámi je to jako žití krásným snem.
Mír a Láska s Vámi.


Mír a Láska

Kdo žije trochu jinak tím duchovním světem,
je mu žehnáno a také přáno Mír a Láska všem.
Kdo cítí že může být lepší ke všem lidem,
a bezmezně pomáhá přeje Mír a Láska všem.
Kdo žije život upřímný a celým svým srdcem,
tomu jde z úst jen to správné Mír a Láska všem.
Kdo touží být pro druhé tím správným světlem,
stále září tím správným rčením Mír a Láska všem.
Kdo je na správné cestě vedený Božím světlem,
ve jménu nejvyšší Lásky hlásá Mír a Láska všem.
Kdo si váží všeho živého krásného ve všem,
s velikou úctou končí modlitbu Mír a Láska všem.
Kdo touží po pravé Boží Lásce žehnané nejen lidem,
žehná všemu i celé Galaxii Mír a Láska všem.
Přát od srdce Mír a Lásku všem planetu prozařuje,
ale vzápětí se vrátí tolik štěstí a úplně ve všem.
Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno,
Mír a Láska všem ať je na vždy zachováno.
Mír v duši a Láska v srdci je nejvyšší přání,
a jeho moc jakou má to někdo ani nemá zdání.
Proto stále z celého srdce,
Mír a Láska všem.


Boží LÁSKA

Boží LÁSKA to je dar pro nás všechny nejcennější,
žít život se srdcem na dlani to je nejkrásnější.
Boží LÁSKA to je dar pro nás všechny nejcennější,
řeč srdce je mluva krásná a nejupřímnější.
Boží LÁSKA to je dar pro nás všechny nejcennější,
léčením psychických či fyzických nemocí je nejúspěšnější.
Boží LÁSKA to je dar pro nás všechny nejcennější,
je projevem pokory i víry a život je na mysli veselejší.
Boží LÁSKA to je dar pro nás všechny nejcennější,
je nám do vínku dána a tím se stává nejmocnější.
Boží LÁSKA ta je každému z nás do vínku dána,
nalezneme ji ve svém srdci a je od našeho Pána.
Boží LÁSKA ta je každému z nás do vínku dána,
obklopuje nás všude kolem a je nám přána.
Boží LÁSKA ta je každému z nás do vínku dána,
hledat se dá v srdci blízkých a provází nás od rána.
Boží LÁSKA je mocná čarodějka velkého Štěstí,
hledat se dá i maličkostech co jsou radostí.
Boží LÁSKA pomůže prožít život ten nejkrásnější,
úctou si považuj k tohoto daru je nejcennější.
Boží LÁSKA je pohlazení i naši krásné duše,
stačí žít laskavě s radostí i jednoduše.
Nádherná Boží LÁSKA ze všeho stále vyzařovaná,
všemi lidmi hledaná i stále opěvovaná.
Za Boží LÁSKU Otče Náš Bože milovaný DĚKUJEME, z našich srdcí ji s radostí vyzařujeme.
Boží LÁSKO DĚKUJEME


Nebeské Božstvo

Nebeské Božstvo je nám do života Bohem dáno,
aby vše co se má konat bylo s Láskou vykonáno.
Nebeské Božstvo můžou býti i strážní andělé,
pro naši cestu životem jsou nejvěrnější přátelé.
Nebeské Božstvo je nám lidem ku pomoci,
všichni Ti učitelé jsou tu pro nás ve dne i v noci.
Nebeské Božstvo však i strážní andělé,
rozdávají Lásku a přejí si aby bylo vesele.
Nebeské Božstvo nám napomáhá kudy jíti,
tak aby se každý z nás učil s Láskou a lépe žíti.
Nebeské Božstvo vede a chrání každého z nás,
je to projev Lásky a Boží dar z nebes pro nás.
Nebeské Božstvo učí nás od srdce odpuštění,
jelikož víra a upřímná Láska vše v dobré změní.
Nebeské Božstvo je víra v Boha, Lásku bezmeznou, tou co tvoří mír na celém světě,
Nebeské Božstvo je pro všechny kdo upřímnou Lásku umí dáti, jsou tu pro šlechetné činy konati.
Nebeské Božstvo je součástí Božího daru,
co léčí Boží Láskou lidi z nemoci útrap a nešvarů.
Nebeské Božstvo za Vaší Lásku, ochranu i bezmeznou oddanost, Děkujeme
Amen

LÁSKA léčí.
Ten kdo žije srdcem na dlani stále každým dnem,
šíří Lásku a přeje Lásku nejen všem lidem.
Láska to je slovo co nejen krásné zní,
ale jeho síla léčí a činí všechny šťastný.
Láska to je moudrost odvěká co byla lidem dána,
aby byla mezi všechny s upřímností vysílána.
Láska léčí psychiku i všechny nemoci,
věř v Lásku a tak můžeš i nejen sobě pomoci.
Víra to je moc co je v každém z nás a projevem je Láska,
nebo také jiným slovem Agapé nebo-li pravá Láska.

MDŽ
Dnes je svátek všech skvělých maminek,
to je těch co poznali vůní krásných miminek.
Tímto je Vám úcta k darování nádherného života,
a vaše úžasná Láska to není žádná novota.
Dnes je den pro poděkování s kytičkou,
a nejkrásnější větičkou.
"Maminko moje milovaná miluji tě."

Nejkrásnější místo na světě.
Nejkrásnější místo na tom našem světě,
je přeci v krásné a čisté nádherné přírodě.
Tam kde je život stromů, kapradí a všech zvířat,
to nestačí člověk s úžasem či obdivem zírat.
Respektovat a obdivovat tu krásnou přírodu,
to znamená nezanechávat žádného odpadu.
Pohladit strom a vnímat zpěv všech ptáků,
pozná člověk co příroda dokáže zázraků.
Stromy rostoucí i sto let rostou ve své kráse,
ptáci na nich zpívají a zvěř se pod nimi pase.
Vše je to tak krásně zelené a jemně vonící,
pro duši to je to pravé blaho znějící.
Proto si udržujme nejkrásnější místo na světě,
čisté a bez odpadků jak je psáno ve třetí větě.
Příroda nám svou kvetoucí krásou poděkuje,
a o tom ten lepší svět přeci je.

Klidná řeka
Tak jak v poklidu proudí voda v té naší řece,
zatouží každý z nás po klidu to se ví přece.
Klid vodní hladiny je pocit jistého smíření,
tak jako by to chtěli lidé hledající naplnění.
I ta naše řeka je plného života a přírody,
žít jako naše řeka a nenutit si závody.
Žít život naplno tady a teď v tuto chvíli,
a také plynout jako naše řeka a nabírat síly.
Plynuti je jistá dávka odevzdání se životu,
co přináší úlevu a odpoutání od věčného spěchu.
Příroda nám ukazuje jak se máme vlastně chovat,
a ta naše řeka je důkaz že nemá cenu riskovat.
V poklidu přijímat, odevzdávat co nám život dává,
od srdce odpuštěním se člověk negací vzdává.
Tak jako síla vody plyne nepřijímá žádná hoře,
stejné činí řeka od pramene až po velké moře.
Naše řeka je mocný přírodní úkaz tohoto světa,
i každý člověk je jedinečným zázrakem světa.
Voda je dar života pro vše živé a je uzdravující,
to vnímají Ti uvědomující a za to děkující.
Naše řeka nás učí žít od srdce a správně.
žijeme život tady a teď s Láskou hlavně.
Mocná přírodo matko země. DĚKUJEME

Trpělivost a přijmutí /odevzdat se/
Trpělivost je dnes velká ctnost a krásná vlastnost,
trpělivost to znamená ve všem velký přínos.
Jak se praví trpělivost růže přináší,
ale hlavně člověk se nadevše povznáší.
Trpělivost je důležitá i pro víru v něco,
to potom je odměnou opravdu kde co.
Trpělivost je důležitá v přijmutí všeho co se děje,
výsledkem je i zázrak že se vše tak děje.
Přijmout vše co život přináší to dobré nebo opak,
z opaku si berme ponaučení a z dobrého potěšení.
Trpělivost nás učí vše přijmout s Láskou,
bez chtíčů a umanutosti to jsou rozumové záležitosti.
Za vše pěkně od srdce poděkovat, a pak už se jen radovat.

Světlo na konci.
Na každém konci je světlo,
vstupem do tunelu jdeme až spatříme světlo.
Náš smutek zažene něco v čem spatřujeme,
naději vidinu něčeho lepšího i to že se usmějeme.
A to je to světlo v lepší časy,
to je víra že kráčíme správně do spásy.
Narozením přicházíme na světlo světa,
a úmrtím hledáme světlo z tohoto světa.
Na každém konci je světlo.
Přijde noc a je to tma pomyslná jakási,
a po té přijde sluníčko a svítí do plné krásy.
Bez poznání temného kolem nás v čemkoliv,
bychom ve všem velmi silně tápali.
Temno pro nás je pro poučení i uvědomění,
že světlo je cesta srdcem správná k porozumění.
Kroky srdcem vedené v naší životní pouti,
jsou kroky co nikoho nermoutí a život je poutí.
Radost, štěstí, hojnost, a spousta lásky,
to je ten pravý důvod žít život srdcem.
To je to světlo na konci.

Cesta
Nejlepší cesta kupředu,
věřím že srdcem to dovedu.
Žít srdcem na dlani ke všemu kolem,
je tím nejlepším životním úkolem.
Dávat nejen pocit bezpečí a srdečnou lásku,
tak to má být aby bylo vše na světě v pořádku.
Příkladné žíti a v nouzi pomoci to se má,
je důležité když si lid bezelstně pomáhá.
Postačí i šťastný pohled či úsměv maličký,
i důvod třeba při vzpomínce poslat SMS zprávičky.
Cesta srdcem je cesta kupředu k lásce,
tak jak tomu je v každé krásné pohádce.
Štěstí i poděkování druhých je nám největší odměnou,
může také být v lepší žití proměnou.

Bohatství
Největší bohatství co máme,
jsou naše krásné vzpomínky.
Toto bohatství nelze nikomu vzít,
a dává nám to sílu lepšími být.
Je to radost v naší mysli,
co nám vždy úsměv rozjasní.
Spokojenost se projevuje úsměvem,
protože na vše myslíme otevřeným srdcem.« Jak často se miluješ se svou ženou?O lásce »