Meditace pro harmonizaci čaker

Najděte si klidné místo, nekřižte nohy ani ruce pokud nesedíte v tureckém sedu.  

Zavřete oči a uvolněte postupně pomocí svého dechu celé své  tělo, soustřeďte se na svůj dech, je klidný a pravidelný.

Nadechujte světlo a lásku do oblasti břicha a vydechujte všechny starosti, všechny strachy, obavy, stres, negativní pocity.

Pokud k vám přichází nějaké myšlenky či zvuky, nechte je volně plynout, nezabývejte se jimi.

Představte si, že si postupně prodýcháte všechny části svého těla…

Soustřeďte se na svá chodidla, a dýchejte si do nich, začněte pravou nohou od konečků prstů na pravé noze si postupně prodýchejte celou nohu po koleno - kyčel, noha se uvolňuje, a příjemně těžkne, je teplá.

Pokračujte a dýchejte si do levé nohy, od konečků prstů na levé noze, po kolena - kyčel, dýcháte si do celé nohy, která je příjemně uvolněná, teplá a těžká.

Dýchejte si do pánve, do břicha, do hrudníků, do zad, až máme celý trup příjemně uvolněný a příjemně teplý.

Dýchejte si do pravé ruky od konečků prstů, do dlaně, po loket a rameno, až se celá ruka příjemně uvolní a zvláční.

Stejně tak si dýcháme i do levé ruky, od konečků prstů do dlaně, po loket až do ramene, celá ruka je příjemně teplá a uvolněná.

Dýcháme si do krku, celé hlavy - do obličeje, uvolníme čelo, víčka nám příjemně těžknou, uvolníme tvář, ústa, až máme celé tělo příjemně uvolněné, měkké a vláčné jako hadrová panenka

Nechte svou mysl zcela vyprázdnit, nic co by k vám ještě mohlo přicházet teď nepotřebujete, nechte to plynout a  vše nač se soustředíte je pouze váš klidný dech. Celé vaše tělo je uvolněné a vy si uvědomujete energii, která je kolem vás, vnímáte jak se s každým vašim nádechem, v klidu a vyrovnaně zvedá vaše břicho a z výdechem se zase vyprazdňuje, jaký je to krásný pocit vnímat jen tlukot vašeho srdce, být zde právě v tuto chvíli na tomto místě, vnímáte jenom svůj klidný, vyrovnaný dech.

1. čakra
Směřujte dech v tuto chvíli s vašim nádechem do 1 čakry ve vašem těle v blízkosti spodního konce páteře. Je to vaše „kořenová čakra“, centrum vaší síly, bezpečí, vašich životních jistot, představte si, že do ní nadechujete jasně rubínově červené světlo, které se rozprostírá na celé ploše spodní části páteře. V pulsujících proudech posílá vaše první čakra svoji energii stále hlouběji do vašeho těla. Krví je roznášena do všech buněk, naplňuje je klidným teplem a základní životní silou. Odevzdáváte se zcela tomuto pulsujícímu proudu míruplné síly v sobě, energii kterou vdechujete do celých svých nohou a směřujete dech i červené světlo směrem dolů k zemi, hluboko do Matky Země, aby jste se s ní spojili, uzemnili a ukotvili se. Stálý proud energie proudí z nejvnitřnějšího jádra naší mateřské planety skrze různé vrstvy Země do vaší čakry, koupejte se v tomto červeném světle TADY A TEĎ, nechte odplavit všechny vaše strachy vnímejte jak k vám naopak proudí energie ze středu matky země, energie červené žhnoucí barvy, směrem k vaší pánevní části, můžete cítit závan energie, která pohltí celé vaše tělo, vezměte si nyní tolik energie kolik právě potřebujete, naplňte s ní celou oblast vaší pánve a říkejte si JÁ JSEM TADY A TEĎ, MÁM PRÁVO BÝT ZDE, MÁM PRÁVO NA ŠŤASTNÝ A BOHATÝ ŽIVOT, PODPORUJI MATKU ZEMI, STEJNĚ JAKO ONA PODPORUJE MNE.

2. čakra
Zatímco vámi dále proniká pulsující síla Země, vědomě se nyní přesuňte do své 2 čakry ve vašem podbřišku, těsně pod pupíkem. Je to vaše „sakrální čakra“, je to sídlo vaší tvořivosti, radosti, pohybu, tužeb. Nadechujte a představte si nyní jasně oranžové světlo, je to barva zapadajícího slunce, které s každým nádechem zaplňuje celé vaše podbříško, pocítíte tam jemné otáčení, které je plynulejší a živější než v první čakře. Nechte se zaplavit touto energií, koupejte se ve světle zapadajícího slunce a nechte nyní odplavit všechny vaše viny a pocity sebeobviňování, pozorujte jak se celé vaše podbříško čistí a mění v zářivě oranžovou energii. Proudící energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech vašich pórů, až vás zcela zaplaví a obklopí. Cítíte se v bezpečí a zcela se odevzdáváte vlnám a proudům této vody života. Vaše duše se stále více otevírá její očistné síle. Ucpané kanály se uvolňují, dávno zapomenuté pocity se probouzejí. Ze všech stran do vás proudí nový život...Říkejte si přitom MÁM PRÁVO CÍTIT SE DOBŘE, MÁM PRÁVO CÍTIT LÁSKU A DOVOLUJI SI JI PROŽÍVAT NAPLNO, MÁM PRÁVO CÍTIT SVÉ POTŘEBY.

3. čakra
Nechte sebou dále proudit proud života a  přesuňte nyní svou mysl a dech do oblasti těsně za vaším pupíkem do vaší 3 čakry „solar plexu“, je to oblast vaší moci a ovládání. Kontroly a  vašich názorů, nadechujte do této měkké části vašeho bříška zářivé žlutozlaté světlo. Čakra se stále více a více uvolňuje. Začíná pulsovat a budí ve vás pocit tepla a síly. Jeho záře postupně sílí jako světlo vycházejícího Slunce. Jeho teplé paprsky prosycují vaše tělo svým blahodárným světlem a teplem. Odevzdáváte se uvolněně a blaženě tomuto světlu. Světlo proniká do nejhlubších koutů vaší duše a naplňuje vás průzračností a jasem. Všechny stíny mizí. Z centra uprostřed vašeho těla prozařuje sluneční světlo celé vaše bytí, cítíte jen mír, sílu a zlaté světlo...
Nechte se naplno zaplavit a  koupejte se v této blahodárné sluneční energii. Vaše čakra solar-plexu se stala sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životodárného tepla, síly a světla. Říkejte si přitom VÁŽÍM SI SÁM/SAMA SEBE, MÁM PRÁVO SE SVOBODNĚ ROZHODOVAT A JEDNAT.

4. čakra
Teplá sluneční záře vás stále naplňuje a vy přeneste nyní své vědomí do své 4. čakry, „srdeční čakry“, do oblasti srdce, středu hrudníku, je to sídlo vašeho rozvoje a bezpodmínečné lásky a přijetí. Jemně dýchejte a nadechujte do oblasti vašeho srdce smaragdově zelené nebo růžové světlo, očišťujte své srdce až do hloubky každým svým nádechem tohoto zářivého smaragdově zeleného světla a koupejte se v jeho energii.  Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie. Jemnost jejích vibrací vybudí v jejím nitru růžovou záři. Působí jako něžný květ obklopený zelenými lístky. Pozorujete-li dále, cítíte, jak se tento květ pomalu a opatrně stále více otvírá, až odhalí ve svém středu zlatě zářící srdce. Tato záře vychází z vaší čakry ven a obklopuje vás vibracemi lásky, harmonie a naprostého bezpečí. Cítíte se měkce neseni na andělských křídlech, jsa pochopeni ve své nejvnitřnější touze po lásce. Zcela se těmto pocitům oddáváte...Cítíte, jak ze zlatého středu vašeho srdce vystupuje hluboká radost, úsměv, vnitřní klid a štěstí. Je to jakoby odtud zazněla zázračná hudba. Její vibrace se šíří vaším tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do vaší duše a naplňují ji láskou a harmonií. Naplňují i prostor kolem vás, pronikají do hloubek Stvoření. Říkejte si DOVOLUJI SI SVOBODNĚ DÁVAT A PŘIJÍMAT LÁSKU. JÁ JSEM LÁSKA. MÁM PRÁVO MILOVAT A BÝT MILOVÁN/A. DOVOLUJI SI BÝT LÁSKOU.

5. čakra
Zatímco ve vás dále zní vibrace všeobjímající, božské lásky vašeho srdce, přesuňte svou pozornost a dech nyní do své 5. čakry, „krční čakry“, v oblasti krku - „Adamova jablka“, je to centrum řídící vaši komunikaci a sebevyjadřování. Vnímejte jasně modrou -tyrkysovou barvu, nadechujte ji a koupejte se v této krásné jasně modré energii, naplňte jí vaše hrdlo, váš krk. Život ve vás nabývá na jasnosti a šíři se hlouběji, stává se svobodným a neohraničeným jako samo nebe. Všechno z vašeho vnitřního i vnějšího světa v něm má místo, podobně jako nebe v sobě dává žít všem hvězdám, planetám a sluncím. Všechno ve vás a ve vašem životě dostává své místo, něco odchází a nové přichází, a vy necháváte probíhat tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je vašim vlastním bytím. Cítíte, že všechno může zůstat jak je, cokoliv může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíte úplnými a zdravými. Široký nebeský prostor vás naplňuje pocitem štěstí. Jste zcela klidní a nahlížíte do toho nekonečného prostoru. Stáváte se vědomě kanálem pro poselství, které zde vaše nejvnitřnější duše přijímá...Říkejte přitom SLYŠÍM A VYJADŘUJI SVOU PRAVDU, VYJADŘUJI SE JASNĚ A SVOBODNĚ, DOVOLUJI SI JÍT S PROUDEM ŽIVOTA.

6. čakra
Vydejte se nyní do „čakry třetího oka“ na vašem čele 6. čakry, do oblasti mezi očima, je to centrum jasnozření, intuice a moudrosti. Představujte si a nadechujte do této oblasti indigově modrou barvu, pročišťujte touto barvou vaše třetí oko a vnímejte její blahodárnou čistící energii. Vzbuzuje pocit živého ticha. Je to ticho hluboké noci v nekonečnosti prostoru. Jděte svou vědomou pozorností do tohoto ticha prostoupeného jejím světlem, necháte své vědomí stále více prostoupit jeho klidným třpytem...Čím déle spočíváte svou pozorností u tohoto tichého světla, tím hlubší a jemnější roviny jeho záření zažíváte. Jeho vibrace vás uklidňují, otevírají a rozšiřují. Ticho ve vás se prohlubuje. Myšlenky zůstávají jen někde na povrchu. Celé vaše vědomí se naplňuje klidnou září tohoto tichého světla. Noříte se hlouběji a hlouběji do modrého ticha a blížíte se k všudypřítomnému zdroji tohoto světla, prameni, odkud vychází. Je to oblast dokonalého klidu. Vy jste zcela klidní a pozorní. V této tiché rovině bytí sídlí poznání, které k vám přichází jako intuice, v podobě obrazů, zvuků, pocitů nebo bezprostředních vzhledů. Zde jste spojeni s kosmickou inteligencí, zde se otvíráte univerzálnímu duchu, který působí ve vás stejně jako v celém Stvoření...Říkejte si VŠECHNO SE ODVÍJÍ TAK JAK MÁ, MÁM PRÁVO VIDĚT SVĚT TAKOVÝ JAKÝ JE.

7. čakra
Zůstaňte v hlubokém tichu a posuňte se nyní nahoru do své horní části hlavy - temene a „korunní čakry“. 7. čakra vám dovoluje přístup k duchovní moudrosti. V této oblasti vnímejte a nadechujte fialovou a bílou barvu. Vaše pozornost otvírá zcela pomalu a jemně tuto bránu. Je to jako byste vstoupili na nějaké posvátné místo, do chrámu světla, směrem vzhůru, přímo ke Zdroji veškeré moudrosti. A odtud, shora, se rozlévá zářivě bílé světlo. Jako z nebe se na vás shora snáší jeho požehnání. Každý pór vašeho bytí se mu otvírá, přijímá ho, dokud vás zcela nenaplní...Čistěte a koupejte se v těchto barvách energie ve vaší korunní čakře. Je to světlo bez hranic, bez času. V tomto dokonalém světle splýváte se všudypřítomným božským Bytím. Jeho třpyt je absolutně tichý, a přece v sobě skrývá všechnu hudbu vesmíru konečné přítomnosti. Spočívejte v tomto světle bez přání a chtění. Tady jste doma, tady jste u cíle své cesty...Říkejte si JÁ JSEM V JEDNOTĚ S BOHEM.

Zkontrolujte nyní ještě jednou zda všechny vaše čakry jsou plně otevřené, zářící a plně zharmonizované, říkejte si JÁ JSEM SVĚTLO, JÁ JSEM JEDNOTA S BOHEM, JÁ JSEM LÁSKA A SVĚTLO. Uvědomte si místnost ve které sedíte, střed svého těla, vraťte se zpět do svého těla a třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, protáhněte se a otevřete oči a vnímejte jak se cítíte, jste krásná, jedinečná milující bytost.

Harmonizace čaker s krystaly »