9. května

Pluj po proudu, nikoli proti němu. Když pocítíš, že je nutná změna, buď ochoten se změnit a nesnaž se klást odpor. Buď velmi pružný a otevřený všemu novému. Nikdy nesdílej následující postoj: "Co bylo dost dobré pro mé rodiče, je dost dobré i pro mne". Změna nikdy nepřijde, je-li toto tvůj postoj, a změna přijít musí. Nové se nehodí do staré formy, protože ji už přerostlo a potřebuje více prostoru. Dej novému více prostoru a rozvíjej se s ním a nezůstávej stát na místě. Nemusí to být bolestivý proces, nekladeš-li žádný odpor. Je-li rostlina stísněna v květináči, potřebuje přesadit, aby se její kořeny mohly rozrůst. Jestliže tvé vědomí přerostlo staré představy, potřebuje, aby mu bylo umožněno rozvinout se do nových sfér. Tento proces může probíhat zcela přirozeně, nemusí zde být žádný tlak ani napětí. Nech všemu ve svém životě prostě volný průběh, uvolni se a prožívej svou proměnu a rozvoj, svůj přechod od starého k novému tak přirozeně jako svůj dech.

Eileen Caddyová

« 8. května10. května »