8 - andělské poselství na každý den


Nezapomeňte, že nemáme
dovoleno zasahovat ve vašem
životě bez vašeho svolení.
Nezapomínejte proto po celý
dnešní den žádat Nebesa o
pomoc naprosto se vším.
« 7 - andělské poselství na každý den9 - andělské poselství na každý den »