7. prosince

Neohlížej se po minulosti, ani nad tím kdo ti v životě ublížil a hodil klacky pod nohy, řekl ti křivého slova. Věz, že všechny rány osudu, tě mají posílit a věz, že Já ti nikdy nenaložím tolika, co bys neunesl. Každá zkušenost a pád je ponaučením pro tebe a tvou duši, buď za ní vždy vděčen. Malé dítě když upadne, opět vstane a pokusí se znova znova udělat další krok. Pouč se z jeho neochvějné trpělivosti a dělej malé krůčky, které vedou k velkým krokům. Začni hned teď a žij v radosti a víře, že máš všeho dostatek a Já jsem vždy s tebou, nenechám tě padnout.  

Eileen Caddyová

« 6. prosince8. prosince »