6. srpna

Ztiš se a buď vnímavý k životu. Čím více se ztišíš, tím vnímavější budeš, protože jen v tichu můžeš uslyšet Můj tichý hlas. Jen v tichu si začneš uvědomovat Mé zázraky všude kolem sebe. Staneš se velmi citlivý k důležitým věcem v životě, a v tomto stavu citlivosti se dveře mohou rozlétnout dokořán a může se stát cokoliv. Musíš hledat a nalézat chvíle klidu a ticha, nehledě na to, jak velice jsi zaměstnán, vždyť to nemusí být dlouhé chvíle. Zjistíš, že těch několik okamžiků v tichém spojení se Mnou vykoná zázraky ve všem, co děláš. Místo toho, aby ses nerozvážně pouštěl do nějaké činnosti nebo dělal něco jen proto, že to musí být uděláno, se tvůj celkový postoj ke všemu, do čeho se pustíš, změní v požehnání, chválu a díkůvzdání. Bude-li tvůj postoj a přístup správný, může z něho vzejít jen to nejlepší a může přinést požehnání všem duším, kterých se to týká.

Eileen Caddyová

« 5. srpna7. srpna »