6. leden - Síla přírody

Síla přírody vskutku budí úctu.
Proto by bylo dobré, mé dítě, žít v souladu s elementály země, vody, ohně, vzduchu a éteru.
Jdi ven do přírody a zavaž se, že budeš s elementály spolupracovat.
Slib, že nikdy nebudeš ubližovat jejich životnímu prostředí ani je ničit.
Naopak je od této chvíle cti a respektuj.
Když už jsi s elementály jednou uzavřel spojenectví, získáš dojem, že příroda je na tvé straně, a pokud s nimi nebudeš bojovat, nic špatného se ti nestane.

Meditace:

Jdi na své oblíbené místo do přírody.
Tam si sedni nebo lehni na zem.
Představ si, že tebou prostupuje matka Země a stáváte se jedním tělem.
Nabídni elementálům země, ohně, vody, vzduchu a éteru najevo svoji bezmeznou lásku.
Požádej je, ať tě na oplátku ochraňují.
Zanechej na místě nějaký dárek (hmotný, například kamínek, pírko a podobně). Poděkuj matce Zemi i elementálům za to, že tě živí a jsou ti oporou.

Ujištění:

Jsem součástí přírody a příroda je mou součástí.
Zavazuji se, že budu žít v souladu s přírodou.
Miluji a respektuji Zemi i všechny elementály, jež bezmezné pečují o mé tělo, mysl i duši.

« 5. leden - Čas na hraní7. leden - Přátelství »