4. července

"Požehnaní jsou ti, kdož hladoví a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni". Je-li tvá touha dostatečně silná, bude naplněna, protože hledáš-li stále znovu a znovu odpověď, neuspokojíš se, dokud ji nenalezneš. Musíš mít jistotu, trpělivost, důslednost a vytrvalost otočit každý kámen, dokud na své duchovní cestě nenalezneš to, co hledáš - uvědomění si jednoty se Mnou. Nikdy nebuď sklíčen nebo neměj pocit, že se honíš za nedosažitelným, ale prostě věz, že nakonec nalezneš to, co hledáš, jestliže neumdlíš cestou a v zoufalství se nevzdáš. Každá překážka na cestě k cíli stojí za překonání, a proto buď odhodlán najít způsob, jak ji zdolat, a nikdy neměj pocit, že je něco nepřekonatelné nebo příliš náročné. Buď silný a odvážný a stále pokračuj, a určitě svého cíle dosáhneš.

Eileen Caddyová

« 3. července5. července »