308. Přijměte naši lásku

Ačkoli jsou chvíle, kdy pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku, my andělé vás milujeme bez ustání. Nikdy vás nesou­díme ani vám neupíráme svou přízeň, protože jako Boží zrcadla umíme jenom milovat.

Ano, samozřejmě vidíme vaše lidské chování a víme, že se ně­kdy cítíte špatně kvůli některým svým vzorcům chování. Ty vám však slouží k důležitému účelu - jinak byste je totiž znovu neopa­kovali. Mnohem více vám pomůže, budete-li se sebou soucítit, než když si budete spílat za chování, kterého litujete.

Vzpomeňte si na několik takových případů ze svého života. Který zážitek vám pomohl se naučit víc: když vás někdo za to, co jste udělali, kritizoval či potrestal, nebo když vám někdo trpělivě naslouchal a vyslechl si vaše zdůvodnění a poté vám ukázal jiné možnosti řešení?

Zamyslete se nad tím, jak se tento příklad hodí na váš vztah k sobě samým. Přijměte s láskou sebe i všechny své vzorce chování. Neodsuzujte nic, co k vám patří, protože to nedílně patří k pro­cesu, v němž si znovu přisvojujete svou svatou a milující identitu.

Buďte si na cestě svého růstu laskavými průvodci /s naší pomocí, pokud si přejete/, jako čerstvě vyrašelý výhonek směřujte ke slunci.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mě milují, ať se děje, co se děje. Zasloužím si vždy lásku a projevuji si soucítění ve všem, co dělám nebo nedělám. Láska mne vyléčí rychleji než sebeodsuzování.

« 307. Radujte se z pocitu sounáležitosti309. Buďte věrni sami sobě »