272. Važte si svého soucitného srdce

Všichni dělají, co mohou, včetně vás. Abyste měli tuto skutečnost neustále na mysli, bude od vás mnohdy vyžadovat velké soucítění. Přesto se snažte si tuto pravdu připomínat co nejčastěji v průběhu celého dne.

Pokud zjistíte, že někoho soudíte /včetně sebe/, uvědomte si, že všichni dělají to nejlepší, co mohou. Dovolte sobě i ostatním na své cestě občas klopýtnout. Namísto abyste vysílali své odsudky, mod­lete se a rozdávejte lásku a pochopení.

Máte soucitné srdce a vaší pravou přirozeností je láska. Cítíte se lépe, když se chováte v souladu se svým skutečným já, které je milující a velmi jemné. Vnímejte radost, kterou vám působí být sebou samými a nahlížet ostatní očima svého láskyplného srdce.

Myšlenka pro tento den

Přirozeností mého srdce je jeho soucitnost. Mé mod­litby za druhé mají velkou moc a přinášejí jim uzdra­vení. Dělám, co mohu, a současně si dovolím odpočívat. Vědomě se snažím nesoudit sebe ani druhé.

« 271. Stanovte si zdravé hranice273. Mějte se sebou trpělivost »