266. Važte si své svaté ceny

Zasloužíte si naprosto všechno, protože jste svatým prodlou­žením Božství. Všechno na Nebesích je krásné, plodné a po­žehnané. Proto i vy sdílíte tyto kvality, spolu se všemi svými sest­rami a bratry.

Uvědomte si dnes, že si zasloužíte jen to nejlepší, tak jako kdo­koli jiný. Pokud si dovolíte žít krásný život, pak jste obrazem Nebes na Zemi a inspirujete druhé svou radostí a úspěchem. Dovolte dnes svému světlu jasně zářit, protože to je váš dar světu.

Myšlenka pro tento den

 Mám svou důstojnost a cenu. Zasloužím si ve svém ži­votě jen dobré a je pro mě bezpečné přijímat. Můj úspěch inspiruje druhé.

« 265. Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to267. Užívejte si posvátného klidu »