255. Vyměňte obavy za víru

Když se podíváte zpět do doby, kdy jste se něčeho obávali, uvidíte, že vaše obavy se nikdy nenaplnily. Skutečnost je ta­ková, že nikdy nebylo a nebude nic, co by stálo za to, aby vás kvůli tomu trápila úzkost, protože čas, energie a emoce, které investu­jete do obav, daleko překračují možnosti, do kterých by dané téma mohlo vyústit.

Dnes svůj čas investujte do víry, což je mnohem hodnotnější způsob, jak zúročit svou energii. Víra je základem svobody a štěstí a tím vám dává možnost se cítit dobře. Pozitivní pohled na svět přináší zlepšení fyzického i emočního zdraví. Když jste uvolnění a bezstarostní, jste nejpřitažlivější a v té nejlepší kondici.

My andělé jsme si vědomi, že čas od času můžete mít obavy, a samozřejmě vám nedoporučujeme, abyste tento pocit ignorovali. Nabízíme vám jako alternativu naši pomoc. Protože jsme neustále po vašem boku, stačí, když nám své obavy předáte. My tuto ener­gii obav proměníme tak, aby byla více vidět láska, která tvoří jádro každé lidské emoce.

Vaši úzkost v minulosti způsobilo to, že jste chtěli všechno za­bezpečit sami. My vám však pomůžeme vytvořit nový způsob pro­žívání láskyplné péče - takový, která vede k víře.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům. Mí mi­lovaní i já jsme naprosto v bezpečí. O všechny mé potřeby je dnes i v budoucnosti postaráno. Mé srdce naplňuje víra.

« 254. Požádejte Boha o úkol256. Respektujte svou vnitřní moudrost »