217. Radujte se ze sebepřijetí

Přijetí sama sebe je totéž jako přijetí Boha. Když se milujete takoví, jací jste, chválíte tím práci Stvořitele.

Bez ohledu na iluzi, kterou vyvolá jakýkoli zdánlivý problém, jste opravdu úžasní. Čím více se soustřeďujete na svou vznešenost, kterou vám daroval Bůh, tím více vnímáte tuto skutečnost jako reálnou. Zjistíte, že jste schopni konat zázraky jednoduše tím, že jste si vědomi svého pravého duchovního původu a své totožnosti.

Dnes se chvalte, a vzdávejte tím čest Bohu. Důvěřujte tomu, že Boží plán přichystaný pro vás je v každém směru dokonalý.

Myšlenka pro tento den

Chválím se. Tím také vzdávám čest svému Stvořiteli, protože jsme věčně spojeni prostřednictvím Boží lásky. Bůh mě má nekonečně rád.

« 216. Přijměte své léčitelské schopnosti218. Radujte se z láskyplných myšlenek »