215. Važte si svého léčivého zraku

My andělé dnes pokračujeme v diskusi o tom, jak zvýšit intenzitu proudu univerzální léčivé energie. Už jsme mluvili o rukou a srdci a dnes budeme pracovat s čakrou třetího oka.

Vaše třetí oko přijímá a také vysílá intenzivní světlo. Různé čakry interpretují informaci o energii různým způsobem: ruce se soustřeďují na fyzické pocity, srdce na emoce a třetí oko na obrazy.

Abyste získali o věci, která vás zajímá, celistvý obraz, můžete použít tyto tři body dohromady. Rovněž můžete vysílat energii ze všech tří bodů najednou, abyste tak zvýšili spektrum vaší léčivé energie.

Vaše třetí oko je stejně jako ostatní čakry řízeno vaší vůlí a úmysly. Jakékoli napětí nebo pochybnosti z vaší strany může tento proces narušit, a proto je třeba nasměrovat své zaměření a dovolit, aby se všechno ostatní dělo přirozeně.

Začněte tím, že si stanovíte dva cíle:

* Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky.
* Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte tyto dvě afirmace tak často, jak to budete cítit, a pro­ces se okamžitě spustí.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.

« 214. Važte si svého srdce, které umí léčit 216. Přijměte své léčitelské schopnosti »