21. května

Nikdy se nesnaž zasahovat do cesty někoho jiného. Všechny duše musí nalézt svou vlastní cestu a dosáhnout cíle svým vlastním způsobem. Někdo jej může dosáhnout meditací, někdo kontemplací, někdo modlitbou, někdo prací a někdo stykem s lidmi. Nechť všechny duše najdou svou vlastní cestu a následují ji. Nechť nebloudí v slepých uličkách a nemarní tak vzácný čas a energii. Sleduj přímou a úzkou cestu. Nespouštěj oči z cíle, kterým je dosažení jednoty se Mnou, s Bohem, tvým Pánem, s božstvím v tobě. Nikdy neumdlévej, je-li cesta tvrdá a drsná, ale pokračuj a věz, že svého cíle dosáhneš. Tento život není pro ty duše, které jsou ustrašené, bojí se čelit pravdě a jít přímo za světlem. Buď silný a odvážný. Vlož svou ruku do Mé a Já tě budu provázet na každém kroku tvé cesty, jen když Mi to dovolíš.

Eileen Caddyová

« 20. května22. května »