207. Vězte, že jste vždy milováni

Když se cítíte zanedbávaní a nemilováni, znamená to, že se soustředíte pouze na povrch věcí a na iluze. Skutečnost je taková, že vás v každém okamžiku miluje jak celé Nebe, tak každý člověk, bez ohledu na to, že se věci mohou jevit navenek jinak.

Bůh miluje všechny a je všudypřítomný. To znamená, že Boží láska je úplně všude, a vše, co vypadá opačně, je jen temným snem strachu. Protože to platí i o každém člověku, znamená to také, že všichni lidé vás mají rádi a že vy cítíte totéž vůči nim.

O to, abyste byli milováni nebo hodni lásky, se nemusíte sna­žit. Takové úsilí by znamenalo, že Boží lásku je třeba si zasloužit nebo si ji nějak vynutit. Přitom je to ta nejpřirozenější součást to­hoto světa. Namísto abyste se snažili, pouze dovolte, aby se roz­zářilo vaše pravé já. Ta část vaší bytosti, která je šťastná a vládne v ní mír, představuje Boží lásku, kterou Bůh skrze vás projevuje. Na tuto lásku reagují všichni lidé, protože si všichni touží připo­menout lásku Boží náruče. Díky vašemu štěstí najdou Boží lásku a radost ve svém nitru i ostatní.

Myšlenka pro tento den

Je o mne vždycky s láskou postaráno, protože si lásku naprosto zasloužím. Druzí mě mají upřímně rádi pro­stě za to, že jsem, kdo jsem, a já jejich city opětuji. Boží láska je všude, tedy i v mém nitru a v nitru všech lidí, s nimiž se setkávám.

« 206. Vězte, že nejste nikdy sami208. Naplňte své srdce štěstím »