205. Užívejte si pravé štěstí

Ve svém nitru máte zdroj hlubokého a trvalého štěstí. Je to Boží energie, jiskra lásky, která představuje vaši pravou podstatu a identitu. Protože vy jste radost.

Když se cítíte šťastní, jste vyrovnaní a jste skutečně sami se­bou. Spokojenost je indikátorem, že jste na správné cestě v ten pravý okamžik  i když někdy cestou měníte směr. Pravý pocit štěstí souvisí s tím, že jste věrní sobě, což znamená být vůči sobě upřímní a čestní.

Soustřeďte se na to, abyste byli opravdoví, v tom smyslu, že bude dělat všechno tak, aby to odpovídalo vašemu opravdovému já. Během dne se mnohokrát zastavte a položte si otázku: Je toto pro mě dobré? Jaké to ve mně vyvolává pocity?

Když si přiznáte své emoce a touhy, budete vyzařovat mír, který bude pramenit z vašeho skutečného štěstí.

Myšlenka pro tento den

Prožívám skutečné štěstí, protože štěstí je má pravá iden­tita. Bůh mě stvořil jako věčně radostnou bytost a já si uvědomuji svou hlubokou spokojenost. Vážím si toho, jak mě vedou mé pozitivní emoce.

« 204. Radujte se z odpovědnosti za sebe206. Vězte, že nejste nikdy sami »