2. prosince

Vždy je třeba průkopníků, duší, které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. Jsou to ti, kteří mají svou vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej proto vměstnat do šablony. Musíš být volný, abys mohl růst, rozvíjet se a být inspirován oněmi hlubokými vnitřními impulsy, které uvádějí do pohybu tvé bytí. Žij duchovně, jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti mohou zdát. Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný jako první vykoná onen skok do neznáma. Tento skok vyžaduje víru a odvahu, jestliže sám nemáš odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný, protože bez nich by Mé nové nebe a nová Země nikdy nemohly vzniknout.

Eileen Caddyová

« 1. prosince3. prosince »