2. leden - Rozdávej lásku

Rozdávej lásku všude, kde můžeš!
Buď velvyslancem bezmezné lásky.
Nejen slovem, ale i skutkem a myšlenkou.
Využívej božských harmonických vibrací bezmezné lásky se všemi jejich možnostmi.
Každý den se ti nabízí nekonečná řada možností, jak toto léčivé světlo předávat.
Věnuj pozornost těmto příležitostem a moudře s nimi nakládej.
Láskyplný pohled, úsměv, pomocná ruka nebo uzdravující myšlenka třeba navždy změní něčí osud.
Nikdy nevíš, protože nejsi schopen vidět věci do důsledků.
Bůh trpělivě čeká na to, až splníš svou roli. kterou ti určil v božím záměru.

Meditace:

Uvědom si svou krční čakru.
Hluboce se nadechni a růžové světlo sebelásky ať zaplaví a posílí tvou krční čakru.
Znovu se hluboce nadechni a nech toto růžové světlo proudit do své srdeční čakry.
Nyní se vědomě pokus spojit své srdce a krk, a tím se postaráš o to, aby slova, která vyřkneš, vycházela z tvého srdce.
Představ si sám sebe v každodenním životě: jak nakupuješ, pracuješ v kanceláři, pobýváš doma a stále říkáš láskyplná, vlídná slova každému, koho potkáš a s kým trávíš čas.
Pokaždé, když tak učiníš, ucítíš ve svém srdci hřejivý pocit.
Když rozdáváš lásku, stonásobně se ti vrátí.
Nezapomínej se spojit se zemí, sladit se s ní a ochraňovat se.

Ujištění:

Myslím s láskou, mluvím s láskou, jednám s láskou!
Lásku rozdávám, ať jdu kamkoli, svými myšlenkami, mluvou či jednáním. Jsem nástrojem boží lásky!

« 1. leden - Nové začátky3. leden - Požehnej svému jídlu »