2. května

Bez lásky ve svém srdci nemůžeš jít po duchovní cestě, protože láska je k ní klíčem ke tvému štěstí. Láska ukazuje cestu. Láska je cesta. Je plýtváním času o lásce pouze hovořit. Žij ji naplno a prokazuj ve svém životě. Zapomeň zcela na své já tím, že budeš vylévat svou lásku na své bližní. Čím více je budeš milovat, tím více budeš milovat Mne. Tolerance nestačí, potřebná je pravá láska. Láska není nikdy vlastnická. Láska činí milované svobodnými. Nemůžeš doufat, že pomůžeš nějaké duši, máš-li sklon k vlastnění, neboť všechny duše musí být zcela svobodné, aby našly samy sebe a žily své vlastní životy, Mnou řízené. Jestliže nějakou duši vlastníš, zdržuješ ji v duchovním vývoji, a to nikdy nesmíš učinit, neboť tím na sebe bereš velkou odpovědnost. Svoboda ducha je podstatná pro každého.

Eileen Caddyová

« 1. května3. května »