182. Ujišťujte se, že je pro vás bezpečné přijímat

Budeme pokračovat v práci na změně některých vašich nastavení, abyste byli schopni manifestovat hojnost. Dnes budeme my andělé pracovat na zvýšení vaší vnímavosti. každý den máte mnoho příležitostí k přijímání: někdo vám může nabídnout svou pomoc, pochválit vás nebo vás pozvat na oběd.

Všímejte si darů, které k vám během dne přicházejí. Všechny je přijměte a poděkujte za ně a hlavně si uvědomte, že si je zasloužíte.

Odevzdejte nám všechny své strachy nebo pocity viny, které ve vás tento proces možná vyvolá, a dovolte nám, abychom vás naučili se z přijímání radovat. Jak budete pokračovat v přijímání těchto každodenních darů, vesmír začne současně zvyšovat proud hojnosti, který k vám plyne.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji si nyní přijímat nabídku pomoci. Je pro mě bezpečné pomoc přijmout a stejně tak přijímám i všechny ostatní dary, jak ke mně přicházejí. Přijímání mi dělá radost a s vděčností vítám ve svém životě všechno dobré.

« 181. Manifestujte hojnost183. Důvěřujte »