18. listopadu

Vše, co máš, využívej ve prospěch celku. Nepokoušej se nic hromadit do zásoby, ale o vše se děl, neboť budeš-li se o vše dělit, budeš mít čím dál víc, jestliže se však budeš snažit podržet něco nebo někoho jen pro sebe, určitě to ztratíš. Takový je zákon, a budeš-li podle něj žít, uvidíš, jak se všude kolem tebe naplňuje. Máš-li balíčky semen, odložíš je do skříně a zapomeneš na ně, nic se s nimi nestane, zůstanou tam. Když je však vezmeš, zasadíš do země a budeš o ně pečovat, pak nejen že porostou, ale budou se množit a bude jich stále více. Tak je tomu se vším, co máš. Nikdy se nepokoušej na ničem ulpívat, ale s radostí se o vše děl a sleduj, jak vše roste co do množství i kvality. Jestliže je tvůj postoj správný, pak poznáš, že všechny tvé potřeby jsou jakoby zázrakem uspokojovány a že vše, co mám Já, je i tvé.

Eileen Caddyová

« 17. listopadu19. listopadu »