17. dubna

Hledej a nalézej své přímé spojení se Mnou a uchovej si je bez ohledu na to, co se děje kolem tebe. Toto spojení se Mnou, s Božským, je zdrojem veškeré síly, a to je ta síla, která tvoří zázraky. Co jiného jsou zázraky, než Mé božské zákony v praxi? Pracuj s těmito zákony, a může se stát cokoli. Splyň s jednotou všeho života, se vší moudrostí a mocí, která otevírá dveře a umožňuje zákonům, aby v tobě působily. Proč stát stranou a sledovat, jak dochází k zázrakům v životě ostatních, když se mohou stát právě tak dobře tobě? Zázraky se projeví, když se naladíš na tuto sílu a jednotu a dokážeš přijmout, že můžeš dělat vše skrze Mne, protože Já tě posiluji, povzbuzuji a pracuji v tobě a skrze tebe. Pochop, že sám nejsi ničím, ale se Mnou můžeš opravdu dokázat vše, a spatříš ve svém životě přicházet zázrak za zázrakem.

Eileen Caddyová

« 16. dubna18. dubna »