13. července

Příliš mnoho lidí marní čas a energii tím, že obviňují za chyby světa někoho jiného, místo aby si uvědomili, že je mohou změnit, když začnou sami u sebe. Nejprve si dej do pořádku svůj vlastní dům. Když hodíš doprostřed rybníka kámen, rozčeří vodu do vln, tyto vlny mají svůj počátek v kameni, ve středu rybníka. Začni u sebe, pak můžeš vyzařovat klid, lásku, harmonii a porozumění ke všem duším kolem sebe. Začni jednat hned teď. Toužíš vidět svět lepším, tedy pro to něco udělej, ne však poukazováním na všechny kolem, ale nahlédnutím do svého nitra, zkoumáním svého srdce, napravováním svých vlastních chyb a nalézáním odpovědi v sobě. Potom můžeš jít s jistotou vpřed a být skutečnou pomocí svému sousedovi a všem duším, se kterými se setkáš. Změna začíná u jednotlivce a potom přechází do společenství, města, národa a světa.

Eileen Caddyová

« 12. července14. července »