12. června

Krása života je všude kolem tebe. Otevři své oči a pohleď na ni, vstřebávej ji, oceňuj ji, odrážej ji a staň se její součástí. Budeš-li očekávat nádheru, uvidíš ji. Pokud však očekáváš, že uvidíš ošklivost, bude tomu tak. Volba je vždy tvá. Napij se zhluboka z pramenů krásy, a začneš ji odrážet, protože co je v tobě, odráží se navenek. Jsi jako zrcadlo, nemůžeš skrýt co je v tobě, jakkoliv silně se o to budeš snažit, protože co je v nitru, nelze zadržet. Dříve či později se to samo projeví navenek, nech tedy vše volně plynout a nikdy se nesnaž tento proud zastavit. Povznes své vědomí a budeš schopen vidět krásu ve všem a v každém. Uvidíš všude Můj odraz, protože Já jsem krása, harmonie a dokonalost. Já jsem světlo a láska. Nauč se projevovat tuto krásu a harmonii ve všem, co myslíš, říkáš a děláš.

Eileen Caddyová

« 11. června13. června »