11. září

Dokud nezačneš vše, co se naučíš, uvádět do praxe, nepoznáš, zda to má pro tebe smysl. Může to být vhodné pro jiné, ale co ty? Pamatuj si, že nemůžeš těžit z hlubokých vnitřních duchovních zkušeností někoho druhého. Pomůže ti, když o nich budeš číst, když se o nich budeš učit, a dokonce jim jen naslouchat a hovořit o nich. Ale pouze na tobě záleží, abys je realizoval ve svém vlastním životě, toužíš-li žít podle Ducha a podle víry. Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně. Každá duše je ve své volbě naprosto svobodná. Co sis zvolil ty? Pouze sedět v pozadí a strávit zbytek života nasloucháním zkušenostem ostatních? Nebo se právě zde a nyní svým životem zcela oddáš Mně a proměníš ve skutek všechny ty úžasné lekce, kterým ses naučil, a přitom budeš sledovat jejich účinnost?

Eileen Caddyová

« 10. září12. září »